Icon of program: Verpleegk. zorgresultaten…

Verpleegk. zorgresultaten ABC for iOS


Key Details of Verpleegk. zorgresultaten ABC

  • Deze ABC-versie van de app Verpleegkundige zorgresultaten bevat alleen de diagnoses en zorgresultaten die beginnen met een a, b of c.
  • Last updated on 12/30/2019
  • There have been 4 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Verpleegk. zorgresultaten…

Developer's Description

Deze ABC-versie van de app Verpleegkundige zorgresultaten bevat alleen de diagnoses en zorgresultaten die beginnen met een a, b of c.

Deze ABC-versie van de app Verpleegkundige zorgresultaten bevat alleen de diagnoses en zorgresultaten die beginnen met een a, b of c. Zo kun je kennismaken met de app van de NOC. Bevalt deze beperkte versie dan kun je vanuit de ABC app de volledige versie kopen.

Verpleegkundige zorgresultaten is de Nederlandse vertaling van Nursing Outcomes Classification (NOC). Deze app is gebaseerd op de derde, herziene Nederlandse editie die weer een vertaling is van de vijfde Amerikaanse druk.

De app biedt een gestructureerde indeling van verpleegkundige diagnoses en zorgresultaten. De belangrijkste kenmerken van de NOC zijn:

volledigheid: 490 geactualiseerde zorgresultaten, waarvan 107 geheel nieuwe;

evidence-based;

duidelijke en klinisch zinvolle terminologie;

gebruiksvriendelijke structuur;

toepasbaar in verschillende disciplines;

getoetst in het veld;

gecombineerd met de NANDA-diagnoses (2012-2014 NANDA-I).

Verpleegkundige zorgresultaten draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. De app voorziet in standaardisering en definiring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Tevens is het een hulpmiddel om leerplannen beter te laten aansluiten op de praktijk.