Icon of program: SMedic365 - t hn khm

SMedic365 - t hn khm for iOS

By Hong Ngoc General HospitalFreeUser Rating

Key Details of SMedic365 - t hn khm

  • Thay v phi n tn ni ng k v ch n lt khm nh trc, gi y, bnh nhn c th ch ng la chn thi gian khm, bc s khm, thm ch nm c s b tnh hnh sc khe bn thn, d tr.
  • Last updated on June 27, 2020
  • There have been 3 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for SMedic365 - t hn khm

Developer's Description

Thay v phi n tn ni ng k v ch n lt khm nh trc, gi y, bnh nhn c th ch ng la chn thi gian khm, bc s khm, thm ch nm c s b tnh hnh sc khe bn thn, d tr.

Thay v phi n tn ni ng k v ch n lt khm nh trc, gi y, bnh nhn c th ch ng la chn thi gian khm, bc s khm, thm ch nm c s b tnh hnh sc khe bn thn, d tr chi ph hay thanh ton trc tuyn cng hng ngn thng tin y t hu ch khc.

Bnh vin Hng Ngc nghin cu v cho ra i ng dng t lch khm Smedic365.

9 TIN CH KHI BN CHN SMEDIC365

1. t hn lch khm

Smedic365 gip bn t hn lch khm mt cch nhanh nht bao gm: t loi dch v khm, chn bc s khm, chn thi gian khm thch hp gip bn tit kim thi gian v ln lch trnh ph hp nht.

2. Gi hotline cp cu gn nht

Ch mt nt bm gi, bn s c kt ni tc th ti Hotline cp cu trc 24/24h ca bnh vin Hng Ngc gip bn gii quyt mi tnh hung khn cp.

3. Tm a ch bnh vin gn nht

Thay v phi mt nhiu thi gian tra cu, tm kim, bn ch cn mt thao tc tm ra a ch gn nht ca h thng Bnh vin Hng Ngc bao gm thng tin a im, v tr hin th trn bn , thng tin lin h.

Bnh vin Hng ngc c 7 c s khm cha bnh tri khp thnh ph H Ni, d bn bt c u cng c th d dng v nhanh chng n c bnh vin gn nht.

4. Hi p trc tuyn cng bc s

Ch cn bn cung cp thng tin s b, triu chng bnh v li cu hi. Bc s chuyn khoa s a ra cu tr li trong thi gian sm nht. Bn cng c th tm kim v xem li hng ngn cu hi tng t ca cc bnh nhn khc c bc s gii p ngay trn kho gii p ca ng dng.

5. Tra cu thng tin bc s theo yu cu

Bn c th tm kim bc s theo tn hoc chuyn khoa hay xem qu trnh cng tc, thng tin chuyn mn ca bc s cng nh uy tn c nh gi bi chnh cc bnh nhn thm khm trc khi quyt nh c t hn hay khng.

6. Tra cu thng tin bnh hc theo yu cu

Click vo mc Tra cu ICD (international classification diseases) bn c th nhanh chng tm hiu thng tin bnh hc, nhng phn tch dch t v loi bnh m bn ang mc phi hoc tm kim.

7. Kim tra lch s khm bnh

H thng thng minh t ng lu tr nhng ln bn khm bnh ti bnh vin thng qua t hn trn Smedic365. Ch vi mt thao tc, bn c th xem li bnh s ca mnh hoc cung cp cho c quan y t khc trong trng hp cn thit.

8. Xem cc chng trnh u i

Smedic365 lun cp nht thng tin cc chng trnh u i mi nht ca tt c cc chuyn khoa ti Bnh vin Hng Ngc. Bn ch cn mt c click chut lin kt n bi vit c thng tin v vn m bn ang quan tm.

9. Nhc lch v xem li thng tin

Bn c th v tnh qun lch hn, h thng s t ng nhc lch cho bn. Nu bn qun cc thng tin khm hay n gin l lm mt n thuc, h thng s lu tr bn xem li bt c lc no. Tht n gin v tin li.


Explore More