Key Details of MySWCorp

  • Aplikasi MySWCorp merupakan sebuah aplikasi yang dibangunkan bagi memudahkan orang awam memperolehi informasi berkaitan jadual kutipan sisa...
  • Last updated on July 24, 2020
  • There have been 3 updates

Enlarged image for MySWCorp
MySWCorp 0/4

Developer's Description

Aplikasi MySWCorp merupakan sebuah aplikasi yang dibangunkan bagi memudahkan orang awam memperolehi informasi berkaitan jadual kutipan sisa...

Aplikasi MySWCorp merupakan sebuah aplikasi yang dibangunkan bagi memudahkan orang awam memperolehi informasi berkaitan jadual kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam serta kutipan pukal atau kutipan barangan kitar semula menerusi program Pengasingan Sisa Pepejal di Punca atau Separation at Source (SAS) yang telah dilancarkan pada 1 September 2015.

Aplikasi ini juga menyediakan kemudahan pendaftaran Lokasi Tong dan Pusat Kitar Semula bagi menggalakkan aktiviti kitar semula di Malaysia. Syarikat, pengusaha dan organisasi serta orang awam boleh mendaftar lokasi pusat kitar semula menerusi aplikasi ini untuk tujuan paparan dan carian oleh orang awam bagi memudahkan pencarian lokasi pusat kitar semula berdekatan serta yang menawarkan harga tertinggi.

Selain itu, aplikasi ini juga turut memaparkan harga barangan kitar semula semasa merujuk kepada harga yang ditawarkan oleh pemilik pusat kitar semula yang telah berdaftar menerusi aplikasi ini atau laman web.

Terdapat fungsi semakan status permohonan lesen syarikat kontraktor dengan menggunakan No BLESS yang diperolehi semasa pendaftaran permohonan lesen melalui Sistem BLESS bagi memudahkan pemohon mengetahui status permohonan dengan mudah dan cepat.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang kami di http://www.swcorp.gov.my

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) Malaysia

Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation (SWCorp) MalaysiaExplore More