Icon of program: KKK

KKK for Android

By Opera ThomaeFreeUser Rating

Key Details of KKK

  • Aplikacja napisana w celach ewangelizacyjnych daje moliwo dogbnego zapoznania si z treci Katechizmu Kocioa Katolickiego.
  • Last updated on February 22, 2024
  • There have been 8 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for KKK

Developer's Description

Aplikacja napisana w celach ewangelizacyjnych daje moliwo dogbnego zapoznania si z treci Katechizmu Kocioa Katolickiego.

Aplikacja napisana w celach ewangelizacyjnych daje moliwo dogbnego zapoznania si z treci Katechizmu Kocioa Katolickiego. Dostpne jest wyszukiwanie wg hasa tematycznego (lista hase jest tosama z indeksem tematycznym wydania ksikowego). Mona (offline) przeglda katechizm wg numerw, dziaw (struktury), zakadek oraz szuka dowolnego sowa w jego treci. Aplikacja nie zawiera reklam.

Tekst Katechizmu wykorzystany za zgod wydawnictwa PALLOTTINUM.

Interfejs Tematy umoliwia wybr pierwszej litery hasa tematycznego. Po wybraniu pierwszej litery hasa tematycznego, pojawia si drugi ekran Tematy z list hase odpowiadajcych dokonanemu wyborowi. Po wybraniu hasa tematycznego pojawia si kolejny ekran, na ktrym mona wybra numer katechizmu zwizany treciowo z wybranym hasem. Po wybraniu jednego z dostpnych numerw pojawia si ekran Wynik z tekstem caego katechizmu zogniskowanym na wybranym fragmencie.

Interfejs Szukaj pozwala odnale wicej fragmentw zawierajcych hasa, wybrane przez uytkownika ni indeks tematyczny.

Aplikacja umoliwia take przegldanie struktury katechizmu. W interfejsie Dziay mona wybra poszczeglne czci katechizmu i ich kolejne elementy skadowe. Mona take zapozna si z Konstytucj Apostolsk Fidei depositum, ktra zostaa ogoszona z okazji publikacji katechizmu.

Aplikacja umoliwia szybkie odnalezienie wybranego numeru w katechizmie. Z dowolnego interfejsu aplikacji naley z menu wybra opcj Numery i otwiera si okno w ktrym mona wybra zakres numerw. Zastosowanie selekcji zakresw pozwala za pomoc trzech klikni dotrze do kadego numeru katechizmu.

Dostpne jest te dodawanie i uaktualnianie zakadek.


Explore More