Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Sign in with Facebook Sign in with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Agreement.

FirstClass.cz for iOS

Developer's Description

Aplikace portlu FirstClass.cz a magaznu FC. Autorem je Petr Casanova.

FirstClass.cz je webovm projektem mediln spolenosti First Class Publishing. Oslovuje nejvt komunitu osobnho rozvoje na eskm a slovenskm internetu. Zakladatelem projektu je Petr Casanova (*1974), kter je takt zakladatelem podnikatelsk akademie First Class Academy, videoprojektu FCTV.cz a seznamovac platformy WithYou.cz. Petr je vedle strnky FirstClass.cz autorem titnho magaznu FC a tynsobnch bestseller 250 zkon lsky a Dvanct srdc.

Od poloviny roku 2017 je soust aplikace tak magazn Business Leaders (www.businessleaders.cz).

Jednotliv sla FC lze v aplikaci nakupovat bu jednotliv nebo jako automaticky prodluovan pedplatn. Cena FC magaznu je stanovena nsledujcm zpsobem: jedno vydn 4.99 euro, pron pedplatn 19,99 euro a ron pedplatn za cenu 37,99 euro. Platba se po odsouhlasen nkupu strhv z iTunes tu uivatele. Pedplatn se po uplynut automaticky prodluuje. To me uivatel vypnout nejpozdji 24 hodin ped jeho vyprenm v nastaven iTunes tu. Platba za dal pedplacen odbob je strhvna z iTunes tu vdy 24 hodin ped koncem pedchozho obdob. U zahjen obdob pedplatnho nelze zruit. Podmnky pouvn a nakldn s osobnmi daji jsou dostupn na https://elektronicky.firstclass.cz/d/obchodni-podminky a tak v aplikaci v sekcch Archiv a Pedplatn. Pokud se rozhodnete zakoupit pedplatn bhem obdob, kdy aplikace nabz obsah zdarma, pichzte bez nhrady o zbytek tohoto obdob. Veker asy publikovn novch sel jsou vztaen k asov zn esk republiky GMT+1. Pokud nakupujete v jin asov zn, prosm potejte s asovm odstupem.

Full Specifications

What's new in version 1.2.8

General

Release January 13, 2020
Date Added January 13, 2020
Version 1.2.8

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

BookBuddy - Book Library Manager

Free
BookBuddy - Book Library Manager

Audible - audio books, original series & podcasts

Free
Audible - audio books, original series & podcasts

Bookmobile Audiobook and Podcast Player

Free
Bookmobile Audiobook and Podcast Player

Index Card Magic

Free
Index Card Magic

Best VPN Services for 2021

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan