X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

EduMe - Tabuky nsobenia for iOS

By Cornelis Huige Free

Developer's Description

EduMe 'Tabuky nsobenia' je aplikcia vyvjan spolu s demi na trning nsobenia do 10. pecilnou funkciou aplikcie je spsob, akm si deti trnuj cvienia, ktor sa odliuje od tandardnch edukatvnych hier. truktra cvien je jednoduch a maj podobu skutonch pracovnch zoitov so strnkami. Kad strana obsahuje jedno cvienie.EduMe 'Tabuky nsobenia' aplikcia obsahuje spolu 100 cvien s rozlinmi vpotami. Cvienia s zoraden do 10 kapitol. Kad kapitola obsahuje 10 cvien, ktor deom umouj trnova vdy nsobenie jednm slom. V kadej kapitole s vsledky prezentovan uritou pecifickou metdou. Tto metda sa v kadej z kapitol opakuje, take diea si na u zvykne a v alch kapitolch mu trning pjde ahie.Prklady na nsobenie s zoraden od najahch (ako prv je 'nsobenie slom 1') a po najzloitejie (posledn kapitola je 'nsobenie slom 9'). Pretoe je aplikcia uroben ako pracovn zoit, mete si zvoli ktorkovek kapitolu poda vho elania. Aplikcia obsahuje interaktvnu strnku s obsahom, kde s zobrazen vetky cvienia farebne odlen. To deom umon zska prehad o tom, ktor cvienia u zvldli a ktor ete potrebuj trnova. Poas vvoja tejto aplikcie sme zistili, e deti obubuj jednoduch krtke prklady a nemaj radi asov limit. Preto sme zvolili jednoduch cvienia bez zbytonch komplikcii a bez nervozity z asomiery.Dka cvien je optimlna, o deom umouje trnova si nsobenie v krtkych chvach vonho asu poas celho da. V praxi to znamen asi 5-10 mint na jedno cvienie.Naa aplikcie je perfektn na krtkodob trnovanie nsobenia, i u v kole, alebo doma, take celkov snaha dieaa sa rozdel poas celho tda a me pota na rznych miestach.Cvienia sa daj skontrolova. Vsledky s viditen hne po ukonen cvienia, ale ostvaj v pamti aj dlhie, aj ke aplikciu ukonte.

Full Specifications

What's new in version 1.13

minor changesIOS 9 tested

General

Release May 2, 2016
Date Added April 6, 2016
Version 1.13

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Peak - Brain Training

Free
Peak - Brain Training

Elevate - Brain Training and Games

Free
Elevate - Brain Training and Games

Turnitin Feedback Studio

Free
Turnitin Feedback Studio

NaturalReader Text to Speech

Free
NaturalReader Text to Speech