Icon of program: Lien Quan Manga - Lin Qun…

Lien Quan Manga - Lin Qun Manga for Android

By Lien Quan Manga GroupFreeUser Rating

Key Details of Lien Quan Manga - Lin Qun Manga

  • Ch cn 5 pht ci t, c mt th gii vi hng trm b Manga v Anime huyn thoi u m ra trc mt bn.
  • Last updated on 8/31/2019
  • There have been 8 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Lien Quan Manga - Lin Qun…

Developer's Description

Ch cn 5 pht ci t, c mt th gii vi hng trm b Manga v Anime huyn thoi u m ra trc mt bn.

Ch cn 5 pht ci t, c mt th gii vi hng trm b Manga v Anime huyn thoi u m ra trc mt bn. T nhng tuyt phm gn lin vi th h 8x nh Nht Dng Ch, 1/2 Ranma, Du n Rng Thing, o Gip Vng, 12 cung Hong o...cho n nhng b truyn nh m hin nay u cng nhau xut hin. Thnh m Sai so ti cng Vua Tr Chi, Tsubasa, Jindo ph nh ca Vua Bng R, Thm T Lng Danh li i cnh tranh vi Tiu u Bp Cung nh, Dracula i chin Elsa... Siu hi, siu ba, siu vui, cn ch g na m khng cng tham chin?

Nt c sc ca Lien Quan Manga:

- Hng trm nhn vt Manga cng xut hin vi mt phong cch siu ba, siu ly

- Cn kh li vi cch chi chin thut tactic y bin ha

- Tnh nng game siu phong ph, cng ng game cc ng vui

- S kin lin tc, cp nht thng xuyn, chinh chin lin min, chi hoi khng chn

- Lin chin server, cy rank ua top, game cho xp hnh free, cn g chi vi gu

Lien Quan Manga chnh l vng t thnh ca cc Otaku. Hy cng tham gia mt i u trng, thu thp i hnh ton main siu nhn b o, h gc nhng con boss hng mnh nht, xy dng ln ch Manga ca ring bn!

Ti ngay game Lien Quan Manga cng ng i phiu lu vo th gii k l y hp dn ny nh!


Explore More