Key Details of WiHome

  • Aplikacja WiHome umoliwia uytkownikowi zdalne sterowanie prac urzdze stanowicych wyposaenie budynku lub jego integraln cz. Warunkiem skorzystania z...
  • Last updated on October 18, 2014
  • There have been 8 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for WiHome
WiHome 0/1

Developer's Description

Aplikacja WiHome umoliwia uytkownikowi zdalne sterowanie prac urzdze stanowicych wyposaenie budynku lub jego integraln cz. Warunkiem skorzystania z...
Aplikacja WiHome umoliwia uytkownikowi zdalne sterowanie prac urzdze stanowicych wyposaenie budynku lub jego integraln cz. Warunkiem skorzystania z aplikacji jest posiadanie serwera WiHome / F&Home RADIO, ktry pozwala na konfiguracj sieci urzdze zgodnie z preferencjami uytkownika oraz inteligentne zarzdzanie instalacjami:- Owietlenia,- Ogrzewania,- Klimatyzacji,- Wentylacji,- Audio-Video,- Kontroli dostpu,- Monitoringu,- Automatyki ogrodowej.Przy pracy nad aplikacj skoncentrowalimy si przede wszystkim na zapewnieniu prostoty i wygody obsugi porwnywalnej z walorami klasycznego pilota TV, bez koniecznoci przebijania si przez gszcz zbdnych okien i skomplikowanych ustawie. Szybki dostp do poszczeglnych urzdze oraz przejrzysty sposb prezentacji informacji gwarantuje uytkownikowi atw i intuicyjn obsug.---The WiHome application allows the user to remotely control devices that form an integral part of the building. The application requires access to a WiHome / F&Home RADIO server, which allows configuration of a network of devices according to the users' preferences, as well as the configuration of intelligent building management systems that include:- Lighting,- Heating,- Air conditioning,- Ventilation,- AV,- Access control,- Monitoring,- Garden systems.While working on the application, we focused mainly on making the application as simple and convenient as a classic TV remote control, without forcing the user to navigate through a maze of unnecessary windows and complicated settings. Being able to access an individual device quickly and clear presentation of information, guarantees easy and intuitive operation.


Explore More