Icon of program: Waaqeffannaa

Waaqeffannaa for Android

By Oromo TechnologiesFreeUser Rating

Key Details of Waaqeffannaa

  • Amantii Waaqeffannaa keessatti akka dadhabina tokkotti kan fudhatamaa turee fi jiru Amantiin Waaqeffannaa akka amantilee biroo bareffama mataa...
  • Last updated on May 5, 2020
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Waaqeffannaa

Developer's Description

Amantii Waaqeffannaa keessatti akka dadhabina tokkotti kan fudhatamaa turee fi jiru Amantiin Waaqeffannaa akka amantilee biroo bareffama mataa...

Amantii Waaqeffannaa keessatti akka dadhabina tokkotti kan fudhatamaa turee fi jiru Amantiin Waaqeffannaa akka amantilee biroo bareffama mataa isaa dhabuu isaatti. Nuttis gaaffi dhaloota keenya darbanii fi kan aammaaf deebi qubsaa ni ta'a jeene kan itti abdanee appalicationi Amantii Waaqeffannaa hojanee jira.

Appalicationin kunis wantoota armaan gadii of keesaa qaba.

1. Maalumaa amantii Waaqeffannaa

2. Ilaalcha amanti waaqeffannaa

3. Waaqeffannaa ganamaa

4. Qabxilee Amanti Waaqeffannaa20n dabalatta.

5. Description of Waaqeffannaa in English


Explore More