Icon of program: Vit Play HD

Vit Play HD for iOS

By Mui CaoFreeUser Rating

Key Details of Vit Play HD

  • Vit Play l ng dng xem video, chng trnh tivi c a chung nht hin nay, mang n cho bn nhng TV Show hot nht, nhng series phim truyn hnh hay nht v nhng...
  • Last updated on 5/8/2016
  • There have been 4 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Developer's Description

Vit Play l ng dng xem video, chng trnh tivi c a chung nht hin nay, mang n cho bn nhng TV Show hot nht, nhng series phim truyn hnh hay nht v nhng...
Vit Play l ng dng xem video, chng trnh tivi c a chung nht hin nay, mang n cho bn nhng TV Show hot nht, nhng series phim truyn hnh hay nht v nhng chng trnh gio dc gii tr b ch dnh cho thiu nhi cng nh nhng b phim in nh dnh cho c gia nh.Cc tnh nng ni bt:1. Tri nghim cht lng hnh nh tuyt vi chun HD m khng phi ch i lu nh h thng CDN hin i.2. Xem video khng c qung co m khng cn ng nhp hay cc yu cu ng k ti khon khc3. T ng cp nht ni dung mi lin tc 24/74. ng dng vi giao din p, s dng n nh, nh nhngNi dung lun c cp nht, p ng cao nht nhu cu gii tr cht lng cao ca bn Hng trm Show truyn hot Hng ngn b phim truyn hnh n khch nht hin nay sn sng cho bn thng thc Nhng v Hi kch vui nhn ca Hoi Linh, Trn Thnh, Trng Giang.. Chng trinh gio dc Chng trnh thiu nhi dnh cho cc b. Nhng chng trnh khoa hc ca cc knh khoa hc c sc. Tt c cc MV m nhc mi nht, hot nht hin naynay Cc b phim hot hnh hay nhtnht Cc chng trnh khc nh tin tc, s kin, th thao...i ng pht trin app: T3MSTUDIOMi chi tit xin lin h: t3mstudio@hotmail.com

Explore More