Icon of program: META.vn Mua sm trc tuyn

META.vn Mua sm trc tuyn for iOS

By Nguyen DuyenFreeUser Rating

Key Details of META.vn Mua sm trc tuyn

  • META.vn - Mua sm trc tuyn.
  • Last updated on March 17, 2020
  • There have been 3 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for META.vn Mua sm trc tuyn

Developer's Description

META.vn - Mua sm trc tuyn.

META.vn - Mua sm trc tuyn. L mt trong nhng cng ty i tin phong trong lnh vc Thng mi in t ti Vit Nam t nm 2007, uy tn lu nm, dch v chuyn nghip gip khch hng trn ton lnh th Vit Nam d dng mua sm cc sn phm trc tuyn. Dch v bn hng, giao hng v thu tin tn nh trn ton quc vi hng chc ngn sn phm thuc nhiu lnh vc khc nhau nh: Thit b y t, My tp th lc, Thit b chm sc sc khe, th thao, gia dng, Cng c dng c, M phm & Lm p, tr em cc loi...

Cc sn phm c bn trn META.vn m bo ngun gc xut x r rng, minh bch. m bo an ton cho mi giao dch mua hng ti website. Tt c cc giao dch qua ngn hng chng ti u ng tn duy nht theo ch ti khon: CNG TY C PHN MNG TRC TUYN META. Chng ti khng s dng a ch c nhn hay bt k ti khon c nhn no cho vic lin h vi ngi mua.

Sn phm kinh doanh bn hng trc tuyn bao gm:

- th thao gm cc loi my tp th dc, my chy b, xe p tp, gin t, Golf, Tennis, Bng bn... cc loi my massage chm sc sc p

- Thit b y t: Cc loi my massage chm sc sc khe, my o huyt p, nhit k, my kh dung, xe ln,...

- gia dng: Cc loi dng c nh bp, b ni, nu n, my trng rau mm, my lm kem - sa chua, my pha c ph, si, chn - m in,...

- Thi trang: Cc loi giy, qun o th thao

- Cng c dng c: Cc loi my khoan, my mi, my ct, my ra xe, kha in t, dng c cm tay,...

- Phn mm: Cc loi phn mm vn phng, phn mm hc tp, phn mm dit virus, gio trnh in t,...

- M phm & lm p: Cc loi du gi u, kem , du x dng tc; cc loi kem dng da, chm sc mt v ton thn...

V s pht trin bn vng ca cng ty, chng ti lun cam kt lm hi lng khch hng cao nht. Nu bn c bt k gp gip chng ti ci thin dch v bn hng tt hn, xin vui lng lin h vi cng ty theo a ch sau:

CNG TY C PHN MNG TRC TUYN META

META H Ni: S 56 Ph Duy Tn, Phng Dch Vng Hu, Qun Cu Giy, H Ni

in thoi: (024) 35.68.69.69

Thi gian phc v:

- T th 2 n th 6: T 8h - 19h hng ngy

- Th 7, Ch nht: T 8h - 17h30

META H Ch Minh: 716 - 718 in Bin Ph, Phng 10, Qun 10, TP H Ch Minh

in thoi: (028) 38.33.33.66

Thi gian phc v:

- T th 2 n th 6: T 8h - 20h hng ngy

- Th 7, Ch nht: T 8h - 17h30


Explore More