Icon of program: Kuiz Biologi SPM

Kuiz Biologi SPM for Android

By FakhrullahPadzilFreeUser Rating

Key Details of Kuiz Biologi SPM

  • Memperkenalkan sebuah aplikasi kuis tentang biologi.
  • Last updated on June 3, 2019
  • There have been 4 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Kuiz Biologi SPM

Developer's Description

Memperkenalkan sebuah aplikasi kuis tentang biologi.

Memperkenalkan sebuah aplikasi kuis tentang biologi. Aplikasi ini menyediakan soalan-soalan berkaitan biologi berdasarkan silabus SPM iaitu tingkatan 4 dan 5. Berbeza dengan aplikasi kuis yang lain, aplikasi ini menyokong sistem IAK. Oleh itu, semua jawapan yang betul anda akan dberi ganjaran iak.

## Kelebihan

1. tidak memerlukan sambungan internet untuk bermain

2. Ada soalan subjektif dan susun huruf, bukan soalan objektif (A,B,C,D) sahaja

3. Antara muka yang menarik

4. Memberikan ganajaran IAK

Kuis Biologi SPM mengandungi

+ 115 soalan objektif.

+ akan ditambah untuk versi seterusnya

Aplikasi ini terbahagi kepada beberapa seksyen. Antaranya, seksyen :

+ KUIS. Seksyen ini menyenaraikan semua soalan yang ada secara tersusun.

+ UJIAN. Seksyen ini memilih 10, 30 atau 50 soalan secara rawak untuk pengguna menguji pengetahuan keseluruhan. Ganjaran iak diberikan setelah pengguna menjawab semua soalan sampai habis. Satu jawapan betul diberikan 1 iak.

+ IAK (beta). Seksyen ini untuk menguruskan iak pengguna. Memuatnaik iak yang diperoleh ke Bank IAK.

+ Seksyen tetapan untuk aplikasi ini.

+ Seksyen manual, menyenarai manual untuk aplikasi ini.

+ Seksyen mesej/pesanan. Pengguna boleh menulis pelbagai perkara yang dingini. Tujuan utama ialah supaya pengguna boleh menyampaikan maklum balas secara segera tanpa perlu menukar aplikasi lain.

+ Info. Maklumat tentang aplikasi.

+ Lain-lain. Menyenaraikan aplikasi-aplikasi lain yang dibina oleh kami.

).


Explore More