X

kadastrs.lv for iOS

Developer's Description

Ar lietotni Kadastrs.lv var iegt informciju par jebkuru nekustamo paumu, zemes vienbu, bvi vai telpu grupu (dzvokli), meklt esoo vai bijuo adresi, prlkot dadas Valsts zemes dienesta (VZD) rcb esos kartes, saemt VZD e-pakalpojumus, iegt informciju par saviem pastjumiem, k ar sazinties ar klientu konsultciju centru. Tagad tas ir izdarms rtk un trk! Kadastrs.lv mobilaj tlrun vai planetdator var lejupieldt bez maksas. Lietotne ar paldzs neapjukt, ja esat apmaldjies, jo ar GPS paldzbu kart attlos jsu atraans vietu. Turklt ar lietotni var iegt informciju par kadastra objektu, kur lietotjs atrodas. T noders paniekiem, profesioniem, VZD klientiem un ikvienam, lai jebkur laik un viet iegtu datus no Kadastra vai Valsts adreu reistra.Lai izmantotu visas lietotnes iespjas, autorizjieties ar VZD datu publicanas un e-pakalpojumu portla www.kadastrs.lv lietotjvrdu un paroli vai autentificjieties, izmantojot Vienot valsts un pavaldbu pakalpojumu portla www.latvija.lv (Latvija.lv) piedvts autentifikcijas iespjas (internetbanka, eID).Izminiet un novrtjiet lietotnes iespjas:meklt nekustamo paumu, zemi, bvi, telpu grupu (dzvokli), apskatt tos kart, prlkot pamatinformciju un papildinformciju par tiem;kart izvltaj mrog apskatt zemes vienbu robeas un bvju kontras, k ar preczas adreses;kart attlot savu atraans vietu, kas noteikta ar ierces GPS paldzbu*;prbaudt adresi;iegt informciju par saviem e-pakalpojumiem un pastjumiem, k ar to izpildes statusu;prlkot Kadastra datus par saviem nekustamajiem paumiem, saemot e-pakalpojumu Mani paumi.VZD turpins uzlabot lietotnes izmantoanas iespjas. Ja ar Jums ir idejas un ieteikumi, ms labprt tos uzklaussim. *Atraans vietas noteikana ir pieejama tikai Latvijas teritorij.Mobile application Kadastrs.lv provides an information on any real estate, land parcel, building or premise group (apartment), you can search for current or former address, browse through different maps, owned by the State Land Service, receive the e-services of State Land Service, track your orders and communicate with the Custmer service centre. Now it can be done more convenient and faster.Kadastrs.lv can be downloaded free of charge on your mobile device.The application will help you not to get confused in a case if you are lost - the GPS functionality of your device will display your location*. Besides, it provides you with information on the Cadastre object, depending on your location. It will be useful for property owners, professionals, customers of State Land Service and for everyone to obtain data anytime and anywhere from the Cadastre or the State Address Register.In order to use all the features of the application, please, login with your username and password of the State Land Service data distribution and e-services portal www.kadastrs.lv or authenticate using the offered authentication options (Internet banking, eID) of the Single state and local government portal www.latvija.lv (Latvija.lv). We encourage you to try and evaluate the options of the application:Search for a real estate, land, building, premise group (apartment), view them on the map, browse the respective basic and additional information.View the boundaries of land parcels and building outlines, as well as accurate addresses on the selected scale of the map;Display your location on the map, determined by your devices built-in GPS functionality*;Check the address;Obtain an information of your e-services and orders as well as to track their status;Browse Cadastre data of your real estate, receiving e-service My properties.The State Land Service will continue to develop the features of the mobile application. We encourage you to give your feedback and ideas to develop the mobile application.*Location determination is only available in territory of Latvia.

Full Specifications

What's new in version 2.0

Izminiet un novrtjiet lietotnes iespjas: meklt nekustamo paumu, zemi, bvi, telpu grupu (dzvokli), apskatt tos kart, prlkot pamatinformciju un papildinformciju par tiem; kart izvltaj mrog apskatt zemes vienbu robeas un bvju kontras, k ar preczas adreses; kart attlot savu atraans vietu, kas noteikta ar ierces GPS paldzbu*; prbaudt adresi; iegt informciju par saviem e-pakalpojumiem un pastjumiem, k ar to izpildes statusu; prlkot Kadastra datus par saviem nekustamajiem paumiem, saemot e-pakalpojumu Mani paumi.We encourage you to try and evaluate the options of the application: Search for a real estate, land, building, premise group (apartment), view them on the map, browse the respective basic and additional information. View the boundaries of land parcels and building outlines, as well as accurate addresses on the selected scale of the map; Display your location on the map, determined by your devices built-in GPS functionality*; Check the address; Obtain an information of your e-services and orders as well as to track their status; Browse Cadastre data of your real estate, receiving e-service My properties.

General

Release June 12, 2016
Date Added June 14, 2014
Version 2.0

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 3
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Maker & Converter

Free
Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Maker & Converter
Scanner Pro - PDF document scanner with OCR logo

Scanner Pro - PDF document scanner with OCR

$3.99
Scanner Pro - PDF document scanner with OCR
iTalk Recorder logo

iTalk Recorder

Free
iTalk Recorder
Indeed Job Search logo

Indeed Job Search

Free
Indeed Job Search
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.