Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Sign in with Facebook Sign in with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Agreement.

Developer's Description

e-food. Mobilny przewodnik po tym, co jesz.Czym jest ryboflawina? Co oznacza skrt E100? Ktrych dodatkw spoywczych nie musisz si obawia? Odpowiedzi na te pytania ju wkrtce przestan by tajemnic. Wszystko za spraw aplikacji e-food, interaktywnej bazie wiedzy na temat zwizkw chemicznych, wchodzcych w skad ywnoci. Funkcje:- NOWO! Skaner kodw kreskowych- dostp offline do ponad 6 tys. produktw spoywczych- wyszukiwarka symboli- lista dodatkw- interaktywny sownik poj- dostp do szczegowych informacji na temat rda pochodzenia danej substancji, ryzyka i korzyci pyncych z jej konsumpcji oraz rekomendowanej dziennej dawki spoycia- moliwo publikowania na portalu Facebook treci, dotyczcych konkretnych skadnikw, bezporednio z poziomu aplikacjiZa spraw mobilnego dekodera nic nie mwicych symboli byskawicznie sprawdzisz, co tak naprawd wchodzi w skad tego, co jesz. Aplikacja e-food wskae rdo pochodzenia wybranej e-substancji, a take ryzyko lub korzyci, jakie niesie za sob jej spoycie. Charakterystyczne ikony nie pozostawiaj adnych wtpliwoci, jaki wpyw na zdrowie maj opisywane dodatki. Funkcja udostpniania treci na portalu Facebook pozwoli Ci natychmiast poinformowa znajomych o tym, w jakim produkcie znalaze konkretny skadnik. Jedz wiadomie. Jedz z e-food. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Mobile guide of what you eat.What is riboflavin? What does the symbol E100 mean? Which food additives you dont have to fear? Answers to these questions will soon stop being a mystery. All due to the e-food application, an interactive base of knowledge about chemical compounds that are part of food ingredients.Thanks to the mobile decoder of puzzling symbols, youll quickly check what the food youre eating is really composed of. The e-food application will indicate the derivation of a chosen e-substance, as well as risks and benefits of consuming a given substance. Characteristic icons leave no place for doubt about what influence the described additives have on your health. The function of sharing portals content onto Facebook, will allow you to immediately inform your friends in which product youve found a particular component.Eat consciously. Eat with e-food.Functions:- symbol search engine- list of additives- interactive glossary of notions- access to detailed information about the derivation of a given substance, risks and benefits stemming from its consumption and advised daily intake- possibility of sharing the content regarding particular additives onto Facebook, directly from the application web page

Full Specifications

What's new in version 1.2

Najnowsza wersja e-food wzbogaca popularn aplikacj o nowe narzdzia, zapewniajce dostp do funkcjonalnych rozwiza. - Intuicyjny skaner kodw kreskowych uatwia dostp do szczegowych informacji o wybranym produkcie. - Na start, kady otrzymuje dostp do blisko 6 tys. produktw oraz ich szczegowego skadu. - W oparciu o sugestie dotychczasowych uytkownikw, umoliwia rezygnacj z banerw reklamowych.

General

Release July 16, 2013
Date Added July 16, 2013
Version 1.2

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required.

Popularity

Total Downloads 5
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Apple Store

Free
Apple Store

Amazon Prime Now

Free
Amazon Prime Now

Amazon - Shopping made easy

Free
Amazon - Shopping made easy

Wish - Shopping Made Fun

Free
Wish - Shopping Made Fun

Best VPN Services for 2021

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan