X

Banka IN for iOS

Developer's Description

Mobilno bannitvo Banke Koper - Banka IN MobileSvoboda in prosti as postajata vedno bolj dragocena sopotnika dananjega asa. Banka IN Mobile omogoa popoln izkoristek asa, saj lahko veino bannih storitev opravljate od doma, iz slube ali s potovanja v tujini. Omogoa vam sodoben in uporabniko prijazen nain poslovanja ter vam zagotavlja popolno varnost in zasebnost podatkov.Banka IN Mobile je namenjena komitentom Banke Koper, katerim je omogoeno:- Pregled sporoil in ponudb - prikaz celotne komunikacije z bannikom in poiljanje novih sporoil- Poslovanje z rauni - trenutno na raunu, pregled prometa, pregled izpiskov, pooblaeni rauni- Poslovanje z e-raunom - prejetje, plailo in pregled- QL Plaevanje in QL Prenosi - mobilna plaila- Pregled plail - imenik plail, akajoa plaila, bodoi dogodki, prejeta in nova plaila- Pregled plailnih kartic - seznam kartic (stanje in limit), pregled nezapadlega prometa- Pregled kreditov - seznam in stanje kreditov- Pregled nalob - seznam in stanje skladov, seznam in stanje vrednostnih papirjev.- Pregled varevanja - seznam in stanje depozitov, varevanj, prenos iz/na varevalni raun- Pregled sklenjenih zavarovanih pogodb.- Pregled novic in obvestil- Spreminjanje nastavitev - obveanje (GSM, e-pota, potek pogodb, sprememba stanja, prejete ponudbe/pogodbe, novice in obvestila)Poslovanje z Banko IN Mobile je enostavno, prirono in udobno, saj lahko zelo veliko bannih storitev opravimo v asu, ko smo izven pisarne ali doma, na vlaku, na odmoru, na dopustu, ne glede na kraj in as. Mobilno bannitvo se tudi splaa, saj banka tudi finanno stimulira paket telefonskega-spletnega-mobilnega bannitva. Novi komitenti pa lahko izkoristijo e prednosti brezplanega vodenja rauna v sklopu paketov dobrodolice.------------------------English version:------------------------Freedom and time for leisure are increasingly valued in today's world. Banka IN Mobile allows you to use your time to the fullest, as now you can take care of most of your banking needs from home, work or on the road abroad. The service offers you a modern, user friendly way of getting your business done and ensures complete safety and privacy.Banka IN Mobile is intended for Banka Koper clients, with the following services at their disposal:- Review messages and offers message list, display messages, new message- Account management account balance, overview of transactions, overview of statements, authorised accounts- E-reciept management e-receipt payment and review- QL Payments - mobile payments- Review of payments index of payments, pending payments, future events, new payments- Review of bank card status list of cards (balance and limit), overview of pending transactions- Review of loans list and balance of loans- Review of investments list and balance of investment funds, list and status of securities- Review of savings list and balance of deposits, savings, transfers from/to savings account- Review of insurance agreements- Review of news and noticesBusiness with the Banka IN Mobile service is simple, practical and comfortable, as many banking tasks can be taken care of when not at home or at the office, on a train, during breaks, on vacation, no matter the time and place.Mobile banking also pays off, as the bank subsidises the phone-web-mobile banking package. New clients can also take advantage of the account operation fee waiver offered in the welcome packages.

Full Specifications

What's new in version 1.10.38

- fix for english version

General

Release June 10, 2016
Date Added June 10, 2016
Version 1.10.38

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 5
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Blockchain - Bitcoin Wallet

Free
Blockchain - Bitcoin Wallet
Venmo logo

Venmo

Free
Venmo
PayPal - Send and request money safely logo

PayPal - Send and request money safely

Free
PayPal - Send and request money safely
Mint: Personal Finance, Budget, Bills & Money logo

Mint: Personal Finance, Budget, Bills & Money

Free
Mint: Personal Finance, Budget, Bills & Money
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.