Icon of program: Adolygu 2 - Revision 2

Adolygu 2 - Revision 2 for iOS

By GalactigFreeUser Rating

Key Details of Adolygu 2 - Revision 2

  • Wyt ti ym mlwyddyn 10 yn astudio Gwyddoniaeth. Dyma'r ap perffaith i ti...
  • Last updated on March 15, 2020
  • There have been 6 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Adolygu 2 - Revision 2

Developer's Description

By Galactig
Wyt ti ym mlwyddyn 10 yn astudio Gwyddoniaeth. Dyma'r ap perffaith i ti...

Wyt ti ym mlwyddyn 10 yn astudio Gwyddoniaeth? Dyma'r ap perffaith i ti!

Wedii seilio ar Ganllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU Prifysgol Bangor, maer ap gwych hwn, syn rhad ac am ddim ac yn gwbl ddwyieithog, yn cynnig cwisiau i dy helpu wrth baratoi ar gyfer arholiadau gwyddoniaeth TGAU blwyddyn 10.

Ar hyn o bryd maer ap yn cynnig 50 o gwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg ar amrywiaeth o bynciau ac yn awgrymu pa feysydd y dylid eu hastudio i wella dy wybodaeth a chael gwell sgr.

Mae'r ap yn cynnwys:

Cwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg

Cwis yn erbyn y cloc

Sawl math o gwestiwn

Delweddau i gyd-fynd r cwestiynau

Dy gynnydd wrth i ti ateb y cwestiynau

Mynediad at y Canllawiau Adolygu

If you're in year 10 studying GCSE Science - these quizzes are perfect for you!

Based on Bangor Universitys GCSE Science Revision Guides, this fantastic free and bilingual app offers material to help you prepare for your GCSE science exams.

Currently offering 50 questions each on Chemistry, Physics and Biology on a variety of topics, the app suggests which areas you should study to improve your knowledge and obtain a better score.

The app features:

Physics, Chemistry and Biology questions

Time based quiz

Lots of different question types

Images to support questions

Progress tracker

Access to the revision guides


Explore More


Full Specifications

GENERAL
Release
March 15, 2020
Latest update
March 15, 2020
Version
2.0
OPERATING SYSTEMS
Platform
iOS
Operating System
iOS 12.1.2
Additional Requirements
Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
POPULARITY
Total Downloads
1
Downloads Last Week
0

Related Software