wroSIP mobile for iOS

Developer's Description

Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostp do danych i usug przestrzennych z obszaru powiatu wrocawskiego. Jest to mobilna wersja internetowego serwisu map wroSIP, budowanego w oparciu o "Porozumienie w sprawie wsplnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocawskiego wroSIP" zawartego pomidzy Powiatem Wrocawskim i Gminami : Czernic, Dugok, Jordanowem lskim, Ktami Wrocawskimi, Kobierzycami, Mietkowem, Siechnicami, Sobtk i rawin.Aplikacja umoliwia:wybr kompozycji mapowych, poprzez wczenie warstw zgrupowanych w moduach tematycznych oraz zmian przeroczystoci warstw,swobodne nawigowanie na mapie ( przesuwanie, powikszanie, pomniejszanie widoku),nawigowanie do aktualnej pozycji,wyszukiwanie i lokalizacj obiektw, mi. in. poprzez adres, numer dziaki ewidencyjnej,dodawanie zdefiniowanych usug WMS,pomiar odlegoci i powierzchni,rejestrowanie aktualnej pozycji wraz z przesaniem adresu URL do widoku mapy za pomoc poczty elektronicznej,rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KMLUwaga:Uywanie GPS dziaajcego w tle moe znacznie zmniejszy ywotno baterii.wroSIP mobile application provides the access to data and spatial services of Wrocaw County. It is a mobile version of the Internet map service wroSIP. It has been built on the basis of Agreement for common implementation of Geographic Information System for Wrocaw County, wroSIP signed by County and communes: : Czernica, Dugoka, Jordanw lski, Kty Wrocawskie, Kobierzyce, Mietkw, Siechnice, Sobtka and rawina.Application provides:Managing map modules by enabling thematic data layers grouped into thematic modules and changing layers transparency,Free navigation within map (pan, zoom in, zoom out),Navigating and searching for features, i.e. by address, parcels number,Adding previously defined WMS servicesTools for measuring distance and area,Registering users current location with the option of sending a URL address to this location via e-mail,Registering route and saving it in KML formatDisclaimer:Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Full Specifications

What's new in version 3.1

Nowy wygldNew layout

General

Release June 11, 2016
Date Added November 11, 2013
Version 3.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 1
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Maps - Navigation & Transit logo

Google Maps - Navigation & Transit

Free
Google Maps - Navigation & Transit
Waze Navigation & Live Traffic logo

Waze Navigation & Live Traffic

Free
Waze Navigation & Live Traffic
Citymapper - Transit Navigation logo

Citymapper - Transit Navigation

Free
Citymapper - Transit Navigation

Trail Maker

Free
Trail Maker
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.