Icon of program: Garena Lin Qun Mobile

Garena Lin Qun Mobile for Android

By Garena Mobile PrivateFreeUser Rating

Key Details of Garena Lin Qun Mobile

  • U TRNG HUYN THOI THNG BI TI K NNG...
  • Last updated on 4/30/2024
  • There have been 9 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Garena Lin Qun Mobile

Developer's Description

U TRNG HUYN THOI THNG BI TI K NNG...

U TRNG HUYN THOI THNG BI TI K NNG!

Cng st cnh trn u trng 5v5 hon ton mi & min ph!

GII THIU

Khng nh bn thn, st cnh ng i, thch u hng triu ngi chi khc qua v s nhng cuc chin 5v5 cc hay trn u trng trc tuyn huyn thoi MOBA Esports 5v5 Lin Qun Mobile thng bi ti k nng! H thng tm trn di 10 giy, trn u din bin chp nhong y kch tnh, kt qu phn nh chin thng di 10 pht. Tham gia chi hon ton min ph vi kho tng va hay va cht t v s thn thoi quc t, chiu thc k o c sc y a dng, chin thut bin tu v cng tn v rt nhiu nhng im tinh ty cc hay k tha t cc ta game huyn thoi MOBA Esports PC ni ting xut sc nht th gii.

Hy chn ngay mt bit danh va cht va hay, gia nhp th gii huyn thoi MOBA Esports 5v5 Lin Qun Mobile min ph siu phm bom tn tip theo ca Garena - v khin ton b th gii bit n tn ca bn!

TNH NNG

1. Ch chi a dng, tha sc chin u

Bn cnh bn 5v5, ngi chi c th tha sc cng bn b tri nghim cc bn ty bin khc nh 5v5 ngu nhin, 3v3, 1v1, v nhng ch chi c bit cc hay lin tc c cp nht da trn phn hi ca ngi chi.

2. Giao tranh lin tc, so ti k nng

Chin thng da trn ba v ch ba yu t then cht bo m cng bng tuyt i ng cht MOBA Esports: k nng, ng i, v chin thut. S khc bit duy nht gia ngi chi vi ngi chi chnh l qu trnh trui rn v tch ly kinh nghim vn ln mt tm cao mi.

3. Chi mi lc mi ni & hon ton min ph

Thi gian ch tm trn trong chp mt. Din bin trn cc nhanh vi giao tranh & hnh ng n ra lin tc nhm bo m thi lng trn va phi. Ch 10 pht mt trn, tha h thoi mi chi Lin Qun Mobile bt k u, vo bt k lc no, c bit hon ton min ph!

4. Thao tc n gin, d dng lm quen

H thng iu khin ti gin y tinh t gm ch 2 phm o: tri di chuyn, phi tung n nh & chiu thc km b h tr AI t ch nh mc tiu. Ngi chi s ch cn ng 2 ngn tay, v di 5 giy tri nghim sn sng thch thc mi cuc chin!

5. Voice chat tin dng, giao tip d dng

H thng tch hp voice chat thi gian thc, v b chat nhanh linh hot ty bin theo mun. Din bin trn u nhanh n u, tc giao tip s cng nhanh & tin li n y.

6. Cnh tranh u hng, thch thc nh cao

Cuc chin thi th ti nng y tnh MOBA Esports, th hin bn lnh trn Bng xp hng huyn thoi ca Lin Qun Mobile ngy cng nng hn vi s tham gia ca nhng anh ti t c quc ni ln quc t. Ai s l nhng c nhn bt ph n nh cao? Bn chnh l ngi nm gi cu tr li!


Explore More