Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with Facebook Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Tiwtor Mathemateg for iOS

Developer's Description

Maen bleser gan Daydream Education gyhoeddi lansiad ei Ap Tiwtor Mathemateg yn Gymraeg. Gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, mae Daydream wedi creu fersiwn Gymraeg oi Ap Tiwtor Mathemateg, sydd bellach ar gael iw lawrlwytho am ddim o App Store iTunes.Maer Ap Tiwtor Mathemateg yn cynnwys chwe Ap unigol syn trafod pynciau allweddol y cwricwlwm gan gynnwys Lluosi, Rhannu, Adio, Tynnu, Ffracsiynau a Throsi Ffracsiynau, Degolion a Chanrannau. Maer apiau addysgol yn offerynnau hyblyg syn hawdd eu deall a hawdd eu defnyddio. Maent yn cynnwys rhyngwyneb deniadol ar gyfer y defnyddiwr, syn cyfuno r cynnwys syn seiliedig ar y cwricwlwm, i gynnig profiad dysgu atyniadol a fydd yn ysbrydoli disgyblion.Nodweddion Allweddol- Datblygwyd yn unol r fframwaith rhifedd- Amcanion dysgu eglur- Sgriniau cynnwys rhyngweithiol sydd wedi eu lleisio- Canllawiau cam wrth gam- Cwisiau ar wahanol lefelau a gyflwynir ar hap- Gweithgareddau asesu- Cofnod o gyrhaeddiad a chynnydd- Padiau nodiadau integredigSUT MAEN GWEITHIO:Pan fydd defnyddwyr yn mynd ir ap am y tro cyntaf byddant yn gweld dewislen liwgar ryngweithiol syn eu galluogi i fynd yn gyflym i unrhyw un or pynciau, y gemau miri mathemateg neur cwisiau.I lywio drwyr ap, caiff defnyddwyr bwyso ar y saethau yn y sgriniau cynnwys neu fynd yn l ir brif ddewislen a dewis sgrin.Mae sgriniau gwybodaeth ar gael drwy sgrolio i lawr ar rai or sgriniau cynnwys. Mae gwybodaeth eglur a chryno ar y sgriniau cynnwys yn yr ap syn darparu ar gyfer dysgwyr clywedol, gweledol a chinesthetig. MIRI MATHEMATEG:Mae pob ap unigol yn cynnwys tri miri mathemateg a thri chwis asesu. Maer nodweddion hyn yn atgyfnerthur wybodaeth allweddol a gyflwynir yn yr ap ac yn galluogi defnyddwyr i wneud profion ar y wybodaeth sydd wedi ei chynnwys. Ym mhob gm a chwis caiff y cwestiynau eu cyflwyno ar hap, gan roi profiad dysgu amrywiol a newydd bob tro.Caiff yr holl nodweddion miri mathemateg eu cofnodi mewn adroddiad cynnydd syml ond effeithiol, syn helpu defnyddwyr i nodi lefel eu cyrhaeddiad a gweld sut maent yn datblygu.Maer apiau yn darparu adnodd hyblyg ar lechen y gellir ei ddefnyddio gartref ac yn yr ystafell ddosbarth.- - - - - - -Daydream Educations Maths Tutor App is now available in Welsh! Funded by the Welsh Government, Daydream has transformed its Maths Tutor App into the medium of Welsh which is now FREE to download. The Maths Tutor App contains six individual Apps that cover key curriculum topics including Multiplication, Division, Addition, Subtraction, Fractions, Converting Fractions, Decimals and Percentages. The educational apps are intuitive, flexible learning tools which are easy to navigate and feature an attractive user interface that combines with the interactive curriculum-based content to provide an engaging and inspirational learning experience.This app provides a complete solution, enabling users to learn, practice and assess important numeracy skills, all within one app.KEY FEATURES:- Developed in-line with the Numeracy Framework- Clear learning objectives- Interactive and narrated content screens- Step-by-step guides- Randomly-generated levelled quizzes- Engaging assessment activities in the form of fun features- Achievement and progress reporting- Integrated notepadsFUN FEATURES:Each individual app contains three fun features and three assessment quizzes. These features reinforce the key information presented throughout the app and enable users to test themselves on the information covered. In each game and quiz the questions are randomly generated, providing a varied and new learning experience every time.All fun feature results are recorded in a simple yet effective progress report, which helps users identify their level of attainment and keep track of progress.The apps provide a flexible tablet-based solution that can be used at home and in the classroom.

Full Specifications

What's new in version 1.9.5

Bug fixes

General

Release June 2, 2015
Date Added June 2, 2015
Version 1.9.5

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with . iTunes account required.

Popularity

Total Downloads 12
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Peak - Brain Training

Free
Peak - Brain Training

Elevate - Brain Training and Games

Free
Elevate - Brain Training and Games

Turnitin Feedback Studio

Free
Turnitin Feedback Studio

NaturalReader Text to Speech

Free
NaturalReader Text to Speech

Best VPN Services for 2021

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan