Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Sign in with Facebook Sign in with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Agreement.

Developer's Description

Ako prv na Slovensku vm predstavujeme bankov aplikciu prispsoben aj pre vae Apple Watch. Aplikcia Tatra banka je uren pre mobiln zariadenie s verziou iOS 7.0 a vyou (pre zobrazenie na hodinkch je potrebn verzia iOS 8.2 a vyia). Pre jej pouvanie je potrebn ma aktivovan Internet bankingTB a prstup k internetu.Pri aktivcii je potrebn zada PID a heslo do Internet bankingu a potvrdi kdom z hardvrovej Karty a taky alebo z aplikcie itaka (funkcia Podpis). Nsledne aplikcia vyzve na vytvorenie PIN kdu pouvanho pre prihlasovanie.Aplikcia poskytuje iriu funkcionalitu z Internet bankingu, doplnen o niektor pecifick funknosti, ktor si mete pozrie aj cez funkciu DEMO.Zoznam dostupnej funkcionality:1. ty - zostatok, detail a pohyby (export a zdieanie), mesan vpis v PDF s monosou tlae, roren vyhadvanie nad pohybmi aj starmi ako 3 mesiace, monos odpoveda na prijat platbu, vytvorenie prjemcu z pohybu, graf zostatkov, sprva volitenho preerpania2. Debetn karty detail a pohyby, online manament, monos zablokova kartu3. Kreditn karty - detail a pohyby, prevod z kreditnej karty, dln suma, kalendr uzvierok, splatnos karty, export pohybov, graf, online manament, monos zablokova kartu4. Ponuky na predschvlen kreditn kartu, bezelov ver NONSTOP a alie5. Schrnka sprv a dokumentov (push notifikcia o prijatej sprve/dokumente)6. Platba (v mene EUR do SEPA krajn)7. Skener platobnch poukazov a faktr8. Platby akajce na spracovanie9. Zoznam poboiek a bankomatov (vrtane navigcie)10. Aktulny kurzov lstok (menov kalkulaka a vvoj kurzov)11. Kontakty12. Prehad verov 13. Demo14. Sprva trvalch platobnch prkazov - zoznam, zadanie/zmena/zruenie, duplikovanie, vytvorenie platby z TPP 15. Vber z bankomatu mobilom16.Spending report - prehad prjmov a vdavkov, sprva kategri, nastavenie 17. Sprva domcich prjemcov (vrtane zobrazovania abln)18. Novinky 19. DDS DchodokV prpade, e mte akkovek otzky, npady alebo potrebujete riei konkrtny problm, kontaktujte ns: - prostrednctvom e-mailu iphone@tatrabanka.sk alebo - prostrednctvom kontaktov na webe Tatra banky: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty.html*******As a first bank in Slovakia we introduce a bank application adapted also for your Apple Watch.The Application provides enhanced Internet banking functionality, extended about some additional features. You can check the possibilities of application in list of available functionalities attached below, or through DEMO function. List of available functionality:1.Accounts balance, detail, transactions, PDF monthly statement with print, movements search older than 3 months, option to reply by payment, option to create beneficiary from an account movement, export of movements and daily balances chart, sharing of movement detail, setting of Optional Overdraft2. Debit cards - detail and movements, online card management, the posibility to block a card3. Credit cards balance, detail, payment from credit card, transactions, repayment, online card management, the posibility to block a card4. Offer of pre-approved credit card, non-purpose loan and others5. Inbox and docbox6. Payment - in EUR currency to all SEPA 7. Postal orders and invoices scanner8. Maintenance of pending payments9. Branches and ATMs 10. Exchange rates 11. Contacts12. List of loans loan detail13. DEMO14. Standing orders 15. ATM cash withdrawal by mobile16. Spending report17. Beneficiaries18. News 19. DDS PensionIf you have any additional questions, please do not hesitate to contact us on:- by e-mail iphone@tatrabanka.sk or- by contacts on our website: http://www.tatrabanka.sk/en/about/contacts.html

Full Specifications

What's new in version 2.6.0

o je nov:- Monos kontaktova banku priamo z aplikcie - Nastavenie preferovanej vky Volitenho preerpania- Dleit bankov informcie pri pobyte v zahrani u pred prihlsenmWhats new:- Possibility to contact bank directly from application- Setting of Optional Overdraft preference - Important bank information while staying abroad even before login

General

Release June 10, 2016
Date Added June 10, 2016
Version 2.6.0

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 13
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Blockchain - Bitcoin Wallet

Free
Blockchain - Bitcoin Wallet

Venmo

Free
Venmo

PayPal - Send and request money safely

Free
PayPal - Send and request money safely

Mint: Personal Finance, Budget, Bills & Money

Free
Mint: Personal Finance, Budget, Bills & Money

Best VPN Services for 2020

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan