Icon of program: Moj Vip

Moj Vip for iOS

By VIPNET HRVATSKAFreeUser Rating

Key Details of Moj Vip

  • Preuzmite besplatnu aplikaciju Moj Vip i upravljajte brzo i jednostavno vaim Vip ili Vipme raunom s mobilnog ureaja.Prijenos podataka prilikom...
  • Last updated on July 8, 2024
  • There have been 8 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Moj Vip

Developer's Description

Preuzmite besplatnu aplikaciju Moj Vip i upravljajte brzo i jednostavno vaim Vip ili Vipme raunom s mobilnog ureaja.Prijenos podataka prilikom...
Preuzmite besplatnu aplikaciju Moj Vip i upravljajte brzo i jednostavno vaim Vip ili Vipme raunom s mobilnog ureaja.Prijenos podataka prilikom koritenja aplikacije Moj Vip je u potpunosti besplatan ako koristite Vipnet podatkovnu mreu.Pristup podacima omoguen je direktno ukoliko se koristi Vipnet podatkovna mrea (autologin), odnosno putem korisnikog imena i lozinke, koji se koriste za autentifikaciju za desktop verziju istoimene usluge, ukoliko se koristi WiFi mrea.Prva verzija aplikacije Moj Vip podrava sljedee mogunosti:-----------------Privatni pretplatnici:----------------- provjera trenutne potronje i stanje besplatnih minuta, SMS ili MB pregled posljednjih 6 rauna i dostupnost rauna u PDF formatu pregled podataka korisnika linije promjena statusa Mobile surf paketa promjena statusa Putnih minuta obnova rauna Vipme korisnicima---------------Vipme korisnici:--------------- stanje na raunu i datum isteka bona obnova Vipme rauna prikaz tarifnog modela i mogunost promjene prijava u Vipme&vie program i pregled benefita zahtjev za SOS kredit / Oivi raunElementi u izborniku te popis dostupnih servisa razlikuju se ovisno o grupi i tipu korisnika, tarifnom modelu i dr.Imajte na umu Aplikaciju mogu koristiti iskljuivo Vipnet korisnici. Preuzimanjem i koritenjem aplikacije prihvaate Uvjete koritenja Moj Vip mobilne aplikacije Prilikom preuzimanja aplikacije (download) s marketa naplauje se prijenos podataka po naknadama iz tarifnog modela podataka ako se koristi Vipnet podatkovna mrea. Usluga primarno nije namijenjena poslovnim korisnicima s Master pravima, iako se i oni njome mogu koristiti, ali uglavnom na razini korisnikog broja poslovne linije koju koriste. Aplikacija omoguuje povezivanje na pristupne toke WiFi mree. Nova verzija omoguuje pamenje pristupnih podataka za pristup Usluzi putem Wi-Fi mree. Ukljuenje Zapamti me" opcije korisnik radi na vlastitu odgovornost. Obaveza je svakog korisnika u sluaju otuenja ili gubitka ureaja, te u sluaju promjene vlasnika ureaja ili trajnog nekoritenja, promijeniti pristupnu lozinku, odnosno iskljuiti pamenje pristupnih podataka ili vratiti ureaj na tvornike postavke (reset). Prijenos podataka prilikom koritenja Usluge u inozemstvu (roaming) naplauje se prema vaeem cjeniku iz tarifnog modela za prijenos podataka u inozemstvu. Vei broj dodatnih mogunosti aplikacije Moj Vip planiramo u nadolazeim mjesecima pa obratite panju na nove verzije.

Explore More