Icon of program: Moj Telenor

Moj Telenor for iOS

By Telenor SrbijaFreeUser Rating

Key Details of Moj Telenor

  • Moj Telenor je zvanina aplikacija Telenor d.o.o. (Telenor Srbija i Telenor Crna Gora)Moj Telenor je naslednica aplikacija 111 Meni i 123 Meni....
  • Last updated on September 5, 2017
  • There have been 6 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Developer's Description

Moj Telenor je zvanina aplikacija Telenor d.o.o. (Telenor Srbija i Telenor Crna Gora)Moj Telenor je naslednica aplikacija 111 Meni i 123 Meni....
Moj Telenor je zvanina aplikacija Telenor d.o.o. (Telenor Srbija i Telenor Crna Gora)Moj Telenor je naslednica aplikacija 111 Meni i 123 Meni. Odlikuju je novi, moderni dizajn, novo korisniko iskustvo i nove funkcionalnosti. Ako ste do sada koristili aplikaciju 111 Meni jednostavnim auriranjem aplikacije dobiete novu aplikaciju koja je u pogledu strukture i funkcionalnosti usaglaena sa korisnikim portalom Moj Telenor.Korisnici Telenora Crna Gora je potrebno da instaliraju aplikaciju Moj Telenor kao novu aplikaciju.Zbog trenutnih ogranienja funcionalnosti se razlikuju u odnosu na zemlju u kojoj se aplikacija koristi:Telenor SrbijaBilo da ste pripejd ili postpejd korisnik, sada u svakom trenutku imate jednostavan pregled i mogunost aktivacije dodataka i aktuelnih kampanja koji vas zanimaju. Pored toga, tu su i sve informacije o stanju vaeg rauna, odnosno iznosu kredita i dopuna, kao i grafiki prikaz preostalih minuta, poruka i megabajta, grafiki prikaz rauna za est meseci unazad i prikaz mesene potronje.Telenor Crna GoraBilo da ste pripejd ili postpejd korisnik, sada u svakom trenutku imate jednostavan pregled i mogunost aktivacije dodataka i aktuelnih kampanja koji vas zanimaju. Pored toga, tu su i sve informacije o stanju vaeg rauna, odnosno iznosu kredita i dopuna, kao i grafiki prikaz preostalih minuta, poruka i megabajta.Ukoliko koristite neki od novih Play+ paketa, Moj Telenor aplikacija sadri funkcionalnost za upravljanje digitalnim servisima u okviru vaeg paketa.Aplikaciji moete pristupati preko Telenor GPRS mree ili WiFi mree. Na samom poetku je neophodno da poveete svoj broj sa aplikacijom nakon ega je moete nesmetano koristiti. Ukoliko se korisnik nalazi u Telenor mrei, nee se naplaivati internet saobraaj koji nastane korienjem aplikacije (ukoliko ste prepaid korisnik Telenora Srbija i imate aktiviranu uslugu Telenor Klik, internet saobraaj ostvaren korienjem aplikacije oduzee se od besplatnih megabajta u okviru te usluge). Protok podataka nastao korienjem aplikacije u romingu naplaivae se po vaeim cenama za prenos podataka u romingu.Moj Telenor je jedina zvanina Telenor aplikacija. Telenor ne snosni nikakvu odgovornost ukoliko korisnik instalira i koristi bilo koju drugu aplikaciju slinih funkcionalnosti. Telenor ne savetuje svojim korisnicima ostavljanje svog korisnikog imena i ifre za pristup portalu Moj Telenor aplikacijama koje je razvila trea strana. Ukoliko korisnik ipak to uradi, ini to na sopstvenu odgovornost, rizikujui zloupotrebu linih podataka, i nastanak tete za korisnike i Telenor.Objanjenje odobrenja koje aplikacija zahteva: Your messages (read sms or mms) neophodno je kako bi videt mogao da broji primljene poruke u romingu. Phone calls (intercept outhoing calls, read phone state and identity) - neophodno je kako bi videt mogao da meri duinu dolaznih i odlaznih poziva u romingu. Your personal information (read contact data) Aplikacija ne pristupa nikakvim linim podacima, ve ovo odobrenje slui iskljuivo kako bi videt mogao da broji poslate poruke u romingu.

Explore More


Full Specifications

GENERAL
Release
June 19, 2015
Latest update
September 5, 2017
Version
1.5
OPERATING SYSTEMS
Platform
iOS
Operating System
iOS 12.1.2
Additional Requirements
Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g
POPULARITY
Total Downloads
65
Downloads Last Week
0

Related Software