Icon of program: Meteoradar

Meteoradar for iOS

By InMeteo, s.r.o.FreeUser Rating

Key Details of Meteoradar

  • Meteoradar mjte pehled o poas Aplikace Meteoradar (dve MeteoMapy) je praktickou aplikac na iPhone a iPad, kter pin adu zajmavch funkc. Zobraz nejen...
  • Last updated on February 21, 2024
  • There have been 5 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Meteoradar

Developer's Description

Meteoradar mjte pehled o poas Aplikace Meteoradar (dve MeteoMapy) je praktickou aplikac na iPhone a iPad, kter pin adu zajmavch funkc. Zobraz nejen...
Meteoradar mjte pehled o poas Aplikace Meteoradar (dve MeteoMapy) je praktickou aplikac na iPhone a iPad, kter pin adu zajmavch funkc. Zobraz nejen aktuln srky nad eskem, ale i jejich pedpov na nsledujc hodinu. Nechyb ani daje o teplotch, vtru, srkch nebo stavu poas. Meteoradar umouje sledovat vvoj poas tm v relnm ase. Data jsou aktualizovna kadch 10 minut.* Srky a jejich pedpov (radar)Aplikace na map zobraz aktuln srky nad eskem a Nmeckem s pesnost a 1 km. Nechyb ani pedpov jejich vvoje na nsledujc hodinu (dostupn u eskho radaru). Pesn tak poznte, kdy pehka doraz pmo do vaeho msta. Radarov snmky eska poskytuje HM a snmky Nmecka poskytuje DWD.* daje z meteostanicNa map jsou dostupn daje z vce ne 100 meteorologickch stanic. Meteorologick stanice zaznamenvaj teplotu, vtr, srky ale i vlhkost nebo tlak vzduchu. U kad stanice je v grafu uveden vvoj teploty.* BleskyV ppad bouek aplikace zobraz i msta, kde uhodil blesk. Na zklad radarovho snmku potom poznte, jak se bude bouka nadle vyvjet.* MeteozprvyAplikace zobrazuje informace o poas pmo od uivatel, kte sleduj poas v danch mstech.* Pidvejte informace o poasAplikace umouje zaslat informace o poas ve va lokalit. Pokud se u vs vyskytuje napklad siln bouka, sta v aplikaci vytvoit hlen o poas, kter si nsledn petou stovky lid. Pidat mete aktuln fotografii i popis poas. Ostatn lidi tak varujete ped nepznivm poasm, kter panuje ve vaem mst a pravdpodobn zashne i dal. * WidgetDky pehlednmu widgetu zskte rychl pehled o aktulnch srkch na naem zem. Dostupn je na iOS 8.Poskytovatelem radarovch snmk a detekce blesk z eska je esk hydrometeorologick stav. Poskytovatelem radarovch snmk Nmecka je DWD. Databzi kamer poskytl sever Webcams.cz.

Explore More