X

Ffion for iOS

Developer's Description

Meet Ffion shes friendly and fun! She loves you to talk to her and will repeat what you say in her own inimitable voice.Fun for everyone, this app has been developed to encourage vocalisation and speech in children with special communication needs.Children will love talking to Ffion she always rewards them by repeating what they say. But thats not all see what happens when she kicks the ball, wears the knitted headphones and claps her hands. These features encourage the development of motor skills in all children with or without special needs.You can play notes on her rainbowxylo and whats more she always says hello!Hours of learning through simple fun.---Dyma Ffion mae hin ffrind da! Mae hi wrth ei bodd pan fyddwch yn siarad efo hi. Gymaint nes y bydd hin ailadrodd popet fyddwch chin ei ddweud yn ei llais arbennig!Maer gem yman hwyl i bawb ac wedi ei datblygu yn arbennig i ddatblygu llais a siarad mewn plant a chanddyn nhw anghenion cyfathrebu arbennig.Bydd plantos yn dwli ar siarad efo Ffion eu gwobr bob tro fydd ei chlywed yn ailadrodd beth maen nhwn ei ddweud.Ond nid dynar cyfan beth syn digwydd pan fydd hin cicior bel, yn gwisgor clustffonau ac yn curoi dwylo? Bydd y nodweddion hyn yn datblygu sgiliau symud bob plentyn gyda neu heb anghenion arbennig.Gallwch chwarae cerddoriaeth ar y Xylolliwgar a bydd Ffion bob amser yn dweud Helo clen.Oriau o ddysgu drwy gael hwyl!

Full Specifications

What's new in version 1.0

General

Release September 11, 2013
Date Added September 2, 2013
Version 1.0

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with iPad. iTunes account required.

Popularity

Total Downloads 1
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Pokemon GO logo

Pokemon GO

Free
Pokemon GO
HQ - Live Trivia Game Show logo

HQ - Live Trivia Game Show

Free
HQ - Live Trivia Game Show

Air Traffic Controller 4.0 XL Lite - The free ATC airplane simulator Game

Free
Air Traffic Controller 4.0 XL Lite - The free ATC airplane simulator Game
Dragon City Mobile logo

Dragon City Mobile

Free
Dragon City Mobile
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.