X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Ap Geiriaduron for iOS

Developer's Description

Maer Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru, Y Termiadur Addysg. ac ar gyfer prifysgolion Cymru, Geiriadur Termaur Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Maer geiriaduron hyn i gyd yn rhai Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg all-lein lle nad oes arnoch angen cyswllt gwe iw defnyddio.Nodweddion: Chwilion sydyn mewn amser real Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad ar iPhone Graffigau ar gyfer Retina Display Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, gyda modd i newid yr iaith Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol i eiriau Nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fwy manwl ar unrhyw air Chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am *aith er mwyn dangos geiriau sydd yn gorffen gyda aith Cynnwys geiriadur Cysgair, syn eiriadur disgrifadol hwylus Cynnwys geiriadur Y Termiadur Addysg sydd iw weld ar-lein ar termiaduraddysg.org; wedii ariannu gan Lywodraeth Cymru fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru Cynnwys Geiriadur Termaur Coleg Cymraeg Cenedlaethol; syn cynnwys diffiniadau, lluniau a diagramau, ac a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer addysg uwch cyfrwng Cymraeg Porth i chwilion bellach ar-lein gydar Porth Termau ar termau.cymru Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd wrth ir geiriaduron sydd ynddo dyfuMaer Ap Geiriaduron yn ap Prifysgol Bangor. Rhan-ariannwyd y fersiwn gwreiddiol gan gynllun Go Wales. Derbyniwyd grant bychan gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn addasur ap i dderbyn eu geiriadur hwy.Datblygwyr:Patrick Robertson, David Chan, Dewi Bryn Jones.Golygyddion / Terminolegwyr:Gruffudd Prys, Tegau Andrews, Delyth Prys.******************The Ap Geiriaduron contains the Cysgair general dictionary, as well as the standardised terminology dictionaries for schools and further education colleges in Wales, Y Termiadur Addysg, and for Universities in Wales, Geiradur Termaur Coleg Cymraeg Cenedlaethol. All these dictionaries provide English-Welsh/Welsh-English entries and can be used offline in case you do not have an internet connection.Features: Realtime, responsive and adaptive searching Offline dictionary for anytime searches Universal Application (iPad and iPhone) with Retina Display Graphics English and Welsh user interface languages, with the ability to change the language in Settings Demutate and deconjugate Welsh words to show their original form. Drill down feature to find more detailed information on specific words Wildcard Welsh searches; e.g. use it as a rhyming dictionary by searching for *aith to find all words ending in with Contains the Cysgair Dictionary, an easy to use descriptive dictionary with over 25,000 Welsh and 25,000 English words Contains Y Termiadur Addysg dictionary; funded by the Welsh Government as the dictionary of standardised terminology for schools and further education Contains the Geiriadur Termaur Coleg Cymraeg; containing definitions, images and diagrams; funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol as the dictionary of standardised terminology for Welsh-medium higher education Provides a gateway to the National Terminology Portal at termau.cymru for expanded searches Automatic updating of dictionaries as new words, terms and dictionaries are added The Ap Geiriaduron is a Bangor University application, part-funded by a Go Wales graduate scheme. Further versions were funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethols small grants scheme so as to adapt for including their dictionaries.Developers:Patrick Robertson, David Chan, Dewi Bryn Jones.Editors / Terminologists:Gruffudd Prys, Tegau Andrews, Delyth Prys

Full Specifications

What's new in version 1.4

Nawr yn cynnwys Geiriadur Termaur Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda thermau safonol o ystod eang o feysydd pwnc a ddysgir mewn prifysgolion yng Nghymru. Yn ychwanegol, cewch weld diffiniadau, lluniau, fformiwlu mathemategol a chroesgyfeiriadau i dermau eraill cysylltiedig. Gyda diolch ir arbenigwyr pwnc a gyfrannodd ato.Now includes Geiriadur Termaur Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a dictionary of standardized terms for a wide range of subject domains taught in Welsh universities. It also contains definitions, pictures, mathematical formulae and cross-references to other related terms. With thanks to the domain experts who contributed to this resource.

General

Release June 11, 2016
Date Added October 24, 2012
Version 1.4

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 14
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Blue Letter Bible

Free
Blue Letter Bible

Google Mobile App for iPhone

Free
Google Mobile App for iPhone

Dictionary Offline Free

Free
Dictionary Offline Free

Sky Guide: View Stars Night or Day

$2.99
Sky Guide: View Stars Night or Day