X
William Jones PI logo

William Jones PI for iOS

By Tafol Cyf Free

Developer's Description

Allwch chi gynorthwyo William Jones, y ditectif preifat, i ddatrys problemau?

Mae ganddo lond cwpwrdd ffeiliau o broblemau mathemategol - o'r hawdd i'r heriol, ac mae angen eich cymorth chi arno!

Lluniwyd yr ap ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 i Flwyddyn 9 ysgolion uwchradd er mwyn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm mathemateg a'r Fframwaith Rhifedd. Mae ystod o weithgareddau, o rai syml i rai fydd yn herio disgyblion mwy abl a thalentog. Gellir ei ddefnyddio yn y dosbarth neu yn y cartref.

Mae'r ap yn cynnwys 46 pos i'w datrys. Os yw disgyblion yn cael trafferth yna mae cliwiau yn cael eu datgloi ar l hyn a hyn o amser er mwyn annog y disgyblion i roi cynnig ar ddatrys y problemau heb gymorth. Mae atebion a datrysiadau ar gael.

Can you help William Jones Private Investigator solve Welsh language mathematical puzzles?

The app contains numerous problem-solving activities ranging from easy to very challenging. It has been designed for pupils from Year 7 to Year 9 in secondary schools in Wales to develop skills required for the mathematics curriculum and the numeracy framework.

Full Specifications

What's new in version

General

Release December 1, 2019
Date Added December 1, 2019

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Duolingo - Language Lessons

Free
Duolingo - Language Lessons
Mod Creator for Minecraft logo

Mod Creator for Minecraft

Free
Mod Creator for Minecraft
Adda247 logo

Adda247

Free
Adda247
Simply Guitar by JoyTunes logo

Simply Guitar by JoyTunes

Free
Simply Guitar by JoyTunes
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.