Key Details of Vua Bng 2020

  • TRANH TI CN NO, CHINH PHC NH CAO...
  • Last updated on September 27, 2020
  • There have been 2 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Vua Bng  2020
Vua Bng 2020 0/2

Developer's Description

TRANH TI CN NO, CHINH PHC NH CAO...

TRANH TI CN NO, CHINH PHC NH CAO

Vua Bng l game qun l mi nht do Gamota c quyn pht hnh ti Vit Nam gip ngi hm m th thao vua tha mn nim am m hun luyn v a i bng ca mnh ln ngi Vng. Game c pht trin bi MeoGames v c y bn quyn v tn tht v hnh nh cu th do Lin on Cu th Chuyn nghip Quc t FIFPro cp php

XY DNG DREAM TEAM CA RING MNH

Ti Vua Bng , cc Hun luyn vin c th t do chiu m hng nghn cu th siu sao t cc gii v ch quc gia hng u th gii nh Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga... cng nh cc cu th tr ang ni nh ni m hin nay (Erling Haaland, Mason Mount, Mason Greenwood...) v xy dng i hnh trong m ca mnh

T DO IU CHNH CHIN THUT

Trong Vua Bng , cc Hun luyn vin s khng b b buc v mt chin thut m c th t do iu chnh v tr cu th theo thch, to nn tnh t bin cao v ginh chin thng trong mi trn u

TNH NNG XP HNG C O

Cc Hun luyn vin c th t do tranh ti trc tip vi nhng ngi chi khc thng qua tnh nng Xp hng 1vs1 ginh th hng cao v nhiu phn qu v cng hp dn

TH TRNG CHUYN NHNG

Mt trong nhng tnh nng im nhn ca Vua Bng chnh l Th trng chuyn nhng. Ti y, cc Hun luyn vin c th t do mua/bn cu th vi nhng ngi chi khc v tng thm thc lc cho i bng ca mnh

CP NHT PHONG CU TH

Vua Bng c h thng cp nht ch s cu th lin tc ty theo phong ngoi i thc. iu ny s em li nhiu gii php xy dng i hnh cho cc Hun luyn vin cng nh to thm s hp dn cho game

Vua Bng khng ch l mt tr chi, y cn l ni giao lu ca cc tn mn th thao vua. n vi Vua Bng , cc Hun luyn vin s c tri nghim mt khng kh th thao cung nhit v y sc sngExplore More