Icon of program: VinID - Tr l thng minh

VinID - Tr l thng minh for Android


Key Details of VinID - Tr l thng minh

  • VinID l ng dng tiu dng thng minh cho mi nhu cu cuc sng hng ngy.
  • Last updated on May 31, 2024
  • There have been 1 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for VinID - Tr l thng minh

Developer's Description

VinID l ng dng tiu dng thng minh cho mi nhu cu cuc sng hng ngy.

VinID l ng dng tiu dng thng minh cho mi nhu cu cuc sng hng ngy. Vi VinID, bn c th ngi nh i ch VinMart Online, mua sm, t n thc ung giao tn ni, thanh ton ho n, np th in thoi, t gip vic, qun l t m Vinhomes, mua v s kin ca nhc th thao v thanh ton khng tin mt rt tin li qua v in t VinID Pay.

Cc dch v a dng ca VinID bao gm:

I CH VINMART ONLINE

Tch im n 3% vi mi giao dch ti h thng siu th VinMart & VinMart+ hoc i ch Online trn App. Hng ho a dng, rau sch ti xanh, giao nhanh min ph.

N UNG

Hng lot thng hiu ni ting vi hnh thc giao nhanh trong ngy em n cho bn nhng mn ngon kh cng.

VINCOM

Mua sm online cc sn phm v dch v ang c trong Vincom vi nhiu mc gi u i hp dn, giao hng tn ni.

VINHOMES

Qun l t m ca bn, thanh ton ph dch v, t tin ch, mua v b bi, lin h ban qun l v cp nht nhng tin tc mi nht xung quanh khu c dn ca mnh qua tnh nng Vinhomes c quyn trn ng dng VinID.

VOUCHER

Mang n cho ngi dng thm nhiu u i t thng hiu i tc v a dng ngnh hng: hc tp, vui chi, n ung, gii tr.

THANH TON HA N & NP TIN IN THOI

Thanh ton tin nc, tin in, internet & truyn hnh cp, np tin tr trc hoc thanh ton tr sau cc nh mng Viettel, Mobifobe, Vinaphone nhanh chng thun tin khng lo gin on.

TIN CH GIP VIC

t lch gip vic theo gi hoc nh k tin li. Bit trc gi c, nhn vin gip vic c o to bi bn & uy tn.

MUA V

Ha mnh vo cc s kin m nhc, th thao, nhng trn bng nh cao mi lc mi ni. Mua v trn VinID vi gi u i tt nht.

QUT M QR KHI THANH TON

c bit, qut m QR thanh ton khi mua hng VinMart/ VinMart+ tin li vi v in t VinID Pay ti hng ngn ca hng trn ton quc.


Explore More