X
Union zdravotn poisova logo

Union zdravotn poisova for Android

Developer's Description

Aplikcia od Union zdravotnej poisovne prina jednoduch monos, ako sa dosta ku vetkm potrebnm informciam tykajcich sa predovetkm zdravia a zdravotnho poistenia. Majte aj vy vdy poruke v preukaz poistenca, prehad zdravotnch vkonov a predpsanch receptov, diagnz, vyhadajte si jednoducho lekra, alebo sa pozrite na vhody, ktor pre vs mme. A to nie je zaleka vetko.

TOP funkcie v aplikcii:

Prehad najdleitejch informcii

Vdy aktulne a najdleitejie informcie pre vs njdete hne po vstupe do aplikcie. Jednoducho a prehadne usporiadan oznamy vs bud informova o vetkom, o by ste mali vedie.

Recepty

Prehad vetkch predpsanch receptov vrtane tch, ktorm u vyprala platnos (exspirovali), alebo boli vyzdvihnut. Vae predpsan recepty si mete v lekrni vyzdvihn aj na zklade iarovho kdu, ktor njdete priamo v aplikcii. V zozname njdete vetky recepty, ktor vm lekr predpsal elektronicky (eZdravotnctvo) a rovnako pri jednotlivch receptoch njdete aj uiton informcie o liekoch, ktor vm boli predpsan.

Lekri a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Vyhadajte si jednoducho lekra, i poskytovateov zdravotnej starostlivosti (pohotovos, nemocnica, lekre a pod.). Lekrov, ktorch navtevujete pravidelne njdete vdy na zaiatku zoznamu. V zozname lekrov mete njs lekra benm textovm vyhadvanm, alebo vyuitm filtrov. Vsledky si mete zoradi od najbliieho vo vaej lokalite, alebo poda abecedy. Zoznam lekrov vm umon pozrie sa na detaily o lekrovi, alebo poskytovateovi, ako s ordinan hodiny, mapa s monosou okamitej navigcie k lekrovi, kontaktn daje s monosou zavola priamo lekrovi a aj zoznam receptov, ktor vm vyhadan lekr predpsal, i zoznam receptov, ktor ste si vo vybranej lekrni u vyzdvihli.

Preukaz poistenca

V aplikcii sa v preukaz poistenca aj eurpsky preukaz poistenca nikdy nestrat a mte ho vdy poruke. Uahite si tak vber liekov predpsanch elektronickm receptom.

Vhody

Pozrite si vetky vhody, ktor Union zdravotn poisova ponka svojim poistencom pre lepiu zdravotn starostlivos. Prehadn zoznam vm umon zisti, ak s aktulne vhody pre poistencov, koko mete uetri, ako o vhody poiada, kto m na vhody nrok a kde si ich mete uplatni.

Vae konto

Prehad vaich osobnch a zdravotnch informci.

Tiesov kontakty ICE a SOS

V aplikcii si mete navoli aj takzvan ICE kontakt, teda kontakt z vho telefnneho zoznamu, ktor je potrebn kontaktova v prpade ndze. V asti SOS njdete monos zavola priamo na tiesov linku 112, alebo zdravotn zchrann slubu, hasiov, ci polciu.

O Unione

Vyhadajte si najbliiu poboku Union zdravotnej poisovne vo vaom okol spolu s informciami o otvracch hodinch. V asti O Unione njdete nae oficilne kontaktn daje a vetky zkladn informcie o Union zdravotnej poisovni, a. s.

Bezpenos

Aplikcia po vstupe obsahuje citliv daje o poistencovi, ktor sa zaregistroval, alebo prihlsil. Na ochrane dajov nm vemi zle a preto pri registrcii, alebo prihlsen sa do aplikcie dkladne overujeme, i sa k dajom dostane sprvna a oprvnen osoba. Viacrovov kontrola zamedzuje neoprvnenmu prstupu k citlivm informcim a preto sa nemuste obva, e by daje niekto zneuil. V Union zdravotnej poisovni je ochrana dajov o naich poistencoch prvorad.

Aplikciu mu pouva aj t, ktor nie s poistencami Union zdravotnej poisovne.

Full Specifications

What's new in version 1.3.2

General

Release September 7, 2020
Date Added September 7, 2020
Version 1.3.2

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.4 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Microsoft Authenticator logo

Microsoft Authenticator

Free
Microsoft Authenticator
Indeed Job Search logo

Indeed Job Search

Free
Indeed Job Search
Vault-Hide SMS,Pics & Videos,App Lock, Free backup logo

Vault-Hide SMS,Pics & Videos,App Lock, Free backup

Free
Vault-Hide SMS,Pics & Videos,App Lock, Free backup
LinkedIn SlideShare logo

LinkedIn SlideShare

Free
LinkedIn SlideShare
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.