X
Union cestovn SMS poistenie logo

Union cestovn SMS poistenie for Android

By Union poisova Free

Developer's Description

Ponuka cestovnho poistenia cez SMS:

A) Poistenie lieebnch nkladov zahrani

-- Asistenn sluby: no

-- zemn platnos: SVET (okrem SR)

-- Poistn suma: NEOBMEDZEN KRYTIE

-- Rizikov skupina: turista + port

-- Cena: 2,20 EUR osoba / de

B) Komplexn cestovn poistenie do zahraniia

-- Asistenn sluby: no

-- zemn platnos: SVET (okrem SR)

-- Poistn suma:

--- lieebn nklady: NEOBMEDZEN KRYTIE

--- poistenie razu, zodpovednosti a batoiny): pozri poistn podmienky

-- Rizikov skupina: turista + port

-- Cena: 3 EUR osoba / de

C) Poistenie nkladov na zsah HZS na Slovensku

-- zemn platnos: zemie psobnosti Horskej zchrannej sluby

-- Poistn suma: 20 000 EUR

-- Rizikov skupina: turista + port

-- Cena: 0,80 EUR osoba / de

D) Komplexn cestovn a horsk poistenie na Slovensku

-- zemn platnos: Slovensk republika a zemie psobnosti HZS

-- Poistn suma:

--- poistenie zsahu HZS: 20 000 EUR

--- poistenie razu, zodpovednosti a batoiny): pozri poistn podmienky

-- Rizikov skupina: turista + port

-- Cena: 1,50 EUR osoba / de

Detailn informcie o rozsahu poistnho krytia pre SMS cestovn poistenie od Unionu njdete v poistnch podmienkach.

Dleit informcie o platbe:

Ak si uzatvorte Union SMS cestovn poistenie na zem Slovenskej republiky prostrednctvom siete tuzemskho mobilnho opertora, okrem ceny poistenia neplatte iadne alie poplatky.

V prpade, e si uzatvorte SMS cestovn poistenie zo zahraniia cez roaming, mobiln opertor si me tova poplatok poda jeho cennka sluieb. Presn informcie iadajte u svojho mobilnho opertora.

V prpade uzatvorenia poistenia cez neaktulnu verziu aplikcie "Union mobiln poistenie cez SMS" Union poisova, a.s. nezodpoved za prpadn rozdiely v uvedench cench produktov.

Prosme, nezabudnite ohodnoti nau aplikciu :)

Full Specifications

What's new in version 2.3.0

General

Release September 7, 2020
Date Added September 7, 2020
Version 2.3.0

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.0 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Maps - Navigate & Explore logo

Maps - Navigate & Explore

Free
Maps - Navigate & Explore
Google Earth logo

Google Earth

Free
Google Earth
MAPS.ME - Offline Map and Travel Navigation logo

MAPS.ME - Offline Map and Travel Navigation

Free
MAPS.ME - Offline Map and Travel Navigation
GasBuddy: Find Cheap Gas logo

GasBuddy: Find Cheap Gas

Free
GasBuddy: Find Cheap Gas
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.