Icon of program: u T Bt ng Sn

u T Bt ng Sn for Android

By Sch nn c khi cn trFreeUser Rating

Key Details of u T Bt ng Sn

  • 1. GII THIU SCH...
  • Last updated on August 17, 2020
  • There have been 8 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for u T Bt ng Sn

Developer's Description

1. GII THIU SCH...

1. GII THIU SCH

Th trng bt ng sn ti Vit Nam chnh thc c hnh thnh t nm 1993, vi s ra i ca Lut t ai cho php chuyn nhng, chuyn i, cho thu, th chp gi tr quyn s dng t. Nm 1996, ln u tin khi nim Th trng bt ng sn c chnh thc cp trong vn kin i hi ng ton quc ln th VIII. Sau , s ra i ca Lut t ai 2003, D tho Lut Kinh doanh bt ng sn, Lut Nh v hng lot nhng vn bn di lut hng dn thi hnh khng nh s tn ti v pht trin ca th trng bt ng sn Vit Nam.

Hin nay, lnh vc u t bt ng sn ang thu ht c s quan tm ca cng chng, c bit l cc nh u t nh. Ngay c Donald Trump ng trm bt ng sn cng bt u s nghip thnh cng v giu c ca mnh bng vic u t bt ng sn nh. Ngoi vic tm kim thng tin v cc d n, cc nh u t v ngi mua nh cn bit v k nng m phn v cch thc nh gi bt ng sn Tuy nhin, trn th trng Vit Nam hin nay, hu nh cha c cc sch no dy cc k nng ny nhng y l cc thng tin rt cn thit v c cc nh u t nh tm kim, hc hi.

2. CC CHC NNG NI BT CA NG DNG

- Trnh c sch full mn hnh

- Highlight, nh du d dng

- Ch c ngy - m

- T ng lu li v tr c => d dng c tip ln sau

- Nhiu front ch tu chn

- C th tu chnh kch thc ch ph hp c

- C th tu chnh c cun trang hoc lt trang theo s thch

- C th tm kim trong ton b cun sch

- C th thm ghi ch cho highlight

- Thng bo nhc nh c sch hng ngy

- C th s dng offline

- Hon ton min ph - free

...v mt s chc nng khc

3. KHO SCH - tuyn tp nhng cun sch hay khc.

- Tui tr ng gi bao nhiu

- Mc k thin h - Sng nh ngi Nht

- Th gii phng

- T duy nhanh v chm

- Kho n ni s c c thin h

- Ti t hc

- Nu ti bit c khi cn 20

- Lm ch t duy - Thay i vn mnh

- nh thc con ngi phi thng trong bn

- i tm l sng

- Sc mnh ca thi quen

- Ngi c dy con t kim sot bn thn

- C x nh n b - Suy ngh nh n ng

- V cng tn nhn v cng yu thng

- Tn tnh bt k ai

- Tony bui sng - Trn ng bng

- Hiu v tri tim

- Tm l hc m ng

- c nhn Tm

- Lut hp dn: B mt ti cao

- Chin thng con qu trong bn

- Thc tnh mc ch sng

- Qung gnh lo i v vui sng

- Cha giu cha ngheo

- Khi hi th ho thinh khng

- 13 nguyn tc ngh giu v lm giu

- B mt t duy triu ph

- Dm ngh ln

- Dm tht bi

- Khc bit hay l cht

...v rt nhiu nhng cun sch hay khc

4. GII TR

- Game Math Fast - Freaking Math

- ang son: Game Suduku

Chc bn c sch vui v, sc kho v ngy cng thnh cng!


Explore More