Icon of program: Thc Sn K Hip Mobile

Thc Sn K Hip Mobile for iOS

By LINTIMATE VNFreeUser Rating

Key Details of Thc Sn K Hip Mobile

  • Thc Sn K Hip Mobile Game quc dn 80 triu ngi chi ton cu...
  • Last updated on April 18, 2020
  • There have been 2 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Thc Sn K Hip Mobile

Developer's Description

Thc Sn K Hip Mobile Game quc dn 80 triu ngi chi ton cu...

Thc Sn K Hip Mobile Game quc dn 80 triu ngi chi ton cu

Phin bn mn phi mi Mc Vn xut th - Quy bt nh cn khn

Thc Sn K Hip Mobile l ta game quc dn vi hn 80 triu ngi chi trn ton cu c pht trin trn cng ngh Nano Unity 3D c quyn, c th gip ngi chi mt m trn cc thit b cu hnh thp, khng ngn pin v khng gy nng my.

Game s hu y tnh nng kt hn, xy dng gia vin, a dng cc hot ng PK, PvP, PvE, thi trang c nhn, cp i, thi trang kt hn c tnh v a dng

Ngoi ra, y cn l ta game nhp vai vi nhng tnh nng kinh in ca dng game MMORPG nh giao dch trc tip vi pass 2 bo mt, ng hnh tng sinh tng khc, train qui luyn cp

TNH NNG NI BT:

- Game nhp vai quc dn vi 80 triu ngi chi trn ton cu ti cc th trng ln Hn, Trung Quc, Vit Nam

- Mn phi th 6: Mc Vn. Php bo Tin Ho (bt) c 1-0-2. Php bo Hn ng c k nng khng ch v hiu qu tng ch nhm.

- 5 h khc ch, Ng i Phi Thiu Lm Thanh Thnh Bch Hoa - Cn Ln ng Mn: Cc mn phi ng vi h tng sinh tng khc Kim c Thy Li Ha, c th hon i v kh, thay i ng hnh.

- Li chi kinh in: Khng cp VIP, giao dch t do, pass 2 bo mt rng v hm , train qui luyn cp

- Cc hot ng PK 24/7: solo thch u 1vs1, t i 3vs3 lin server, cng thnh chin lin server, u bang, PvP, PvE a dng

- K nng: ngi chi c th tiu dit qui, thu thp nguyn liu ch tng sc mnh trang b hay thu thp ch to phm mu nhum trang b, thi trang.

- Thi trang a dng v c o: thi trang theo cp level, thi trang c nhn, thi trang i, thi trang kt hn c th nhum mu, kt hp phong ph.

TNH NNG KHC:

Thi trang phin bn duy nht ti Vit Nam:

- Thi trang m cht Vit Nam o di trng ng: th hin c tnh v vn ha Vit Nam

- K i: Ci k i cng ngi yu, thot FA d dng vi hng chc loi k t cc kute n siu ngu.

ot Bo

Trang b m Kim

Kt hn, xy dng Gia Vin

Boss Th Gii rt khng kha

La tri Bang

Hi o vin

Cc hot ng gii tr: chy vit d, ua thuyn, bng bi bin


Explore More