Icon of program: Tdn odpadu v Brn

Tdn odpadu v Brn for Android


Key Details of Tdn odpadu v Brn

  • Aplikace Tdn odpadu v Brn bude zruena k 30.10.2020, bude nahrazena novou funkcionalitou v rmci projektu Brci pro Brno ve spoluprci se spolenost...
  • Last updated on 8/9/2020
  • There have been 2 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Tdn odpadu v Brn

Developer's Description

Aplikace Tdn odpadu v Brn bude zruena k 30.10.2020, bude nahrazena novou funkcionalitou v rmci projektu Brci pro Brno ve spoluprci se spolenost...

Aplikace Tdn odpadu v Brn bude zruena k 30.10.2020, bude nahrazena novou funkcionalitou v rmci projektu Brci pro Brno ve spoluprci se spolenost BKOM. Po tomto datu ji nebude aplikaci mon sthnout ani vyuvat, pln kontejnery mete nahlsit v aplikaci Brci pro Brno nebo na webu www.sako.cz. Dkujeme za pochopen a prosme uivatele o pechod na uvedenou aplikaci.

Aplikace poskytuje kompletn informace o tdn odpadu v Brn. Najdete v n:

- seznam vech barevnch kontejner

- monost nahlsit pln kontejner na tdn odpad

- seznam sbrnch stedisek

- informace o tdn odpadu

- informace o brnnskch projektech na pechzen vzniku odpadu

- dleit kontakty

Svoz a druhotn zpracovn odpad zajiuje brnnsk magistrt a spolenost SAKO Brno.


Explore More