Key Details of Sv. Vlaho i Dubrovnik

  • Mobilna aplikacija Sveti Vlaho i Dubrovnik projekt je Dubrovakih muzeja koji posjetiteljima povijesne jezgre Dubrovnika omoguuje virtualni...
  • Last updated on March 26, 2020
  • There have been 9 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Sv. Vlaho i Dubrovnik
Sv. Vlaho i Dubrovnik 0/4

Developer's Description

Mobilna aplikacija Sveti Vlaho i Dubrovnik projekt je Dubrovakih muzeja koji posjetiteljima povijesne jezgre Dubrovnika omoguuje virtualni...

Mobilna aplikacija Sveti Vlaho i Dubrovnik projekt je Dubrovakih muzeja koji posjetiteljima povijesne jezgre Dubrovnika omoguuje virtualni pregled povijesnog, likovnog i kulturnog naslijea, koje grad batini zahvaljujui tradiciji Pareva tovanja, ali i virtualni obilazak Dubrovnika s oznaenim lokacijama originalnih spomenika. Ona predstavlja svu dostupnu batinu posveenu dubrovakomu nebeskom zatitniku, koja se nalazi na javnim prostorima te u muzejima, crkvama i slino.

Dubrovnik odabire svojega poglavitog zatitnika u ranim stoljeima uspostavljanja svojega identiteta. Poetci tovanja sv. Vlaha smjetaju se izmeu polovine 10. stoljea, od kada datira legenda o njegovoj pomoi Gradu tijekom mletake opsade, i druge polovine, odnosno kraja 12. stoljea, kada se u dokumentima javljaju prvi spomeni o Festi sv. Vlaha. U isti vremenski raspon dubrovaki kroniari stavljaju i dolazak prvih Sveevih moi u Grad, koje su pristizale u Europu iz Male Armenije, gdje je na prijelazu iz 3. u 4. stoljee ivio taj sebastski biskup i muenik. Nakon to mu se kult proirio na Zapadu, a potom i po cijelom svijetu, u srednjem vijeku sveti Vlaho postaje jednim od najtovanijih svetaca, kojemu su posveene brojne crkve, samostani i umjetnika djela. Njegove moi uvaju mnogi gradovi, a meu njima je i Dubrovnik, u kojemu se nalazi jedno od njegovih najstarijih i najpoznatijih svetita. U Dubrovniku se uvaju i najvanije Sveeve relikvije, na kojima se temeljila rana uspostava kulta, koji je u Dubrovakoj Republici vie sluio dravnoj nego crkvenoj svrsi, pa sveti Vlaho postaje glavnim simbolom dubrovake dravnosti i najjaim obiljejem neovisnosti te kolektivnog identiteta, a njegova svetkovina postaje sredinjim dravnim blagdanom. Otada je lik biskupa s pastoralom i modelom grada u ruci nazoan u svim vidovima ivota dubrovake sredine, a to proimanje Grada i Sveca traje i danas.

Tisuljetno aenje svetoga Vlaha u gradu pod Srem, koje je i danas zadralo jednaki sjaj i jainu, rezultiralo je upisom dubrovake Feste na prestinu Unescovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne batine ovjeanstva 2009. godine.Explore More