Icon of program: Skierbieszw

Skierbieszw for Android

By MEDIALINE Rafa RzucidoFreeUser Rating

Key Details of Skierbieszw

  • Narzdzie ICT suce wdroeniu i promocji rozwiza, usug i produktw czystej energii, w tym promocji lokalizowania orodkw czystej energii na obszarach...
  • Last updated on October 20, 2019
  • There have been 2 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Skierbieszw

Developer's Description

Narzdzie ICT suce wdroeniu i promocji rozwiza, usug i produktw czystej energii, w tym promocji lokalizowania orodkw czystej energii na obszarach...

Narzdzie ICT suce wdroeniu i promocji rozwiza, usug i produktw czystej energii, w tym promocji lokalizowania orodkw czystej energii na obszarach peryferyjnych oraz komunikacji z uytkownikami w ramach projektu pn. Energia odnawialna w Gminie Skierbieszw w ramach Dziaania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego 2014-2020.

Z poziomu aplikacji korzystajcy maj moliwo zalogowania si do serwisu internetowego www.solary-skierbieszow.eu , jaki zosta utworzony w ramach realizacji projektu i dokonania zdalnych zmian za pomoc serwisu internetowego w ramach inteligentnego systemu zarzdzania energi w oparciu o technologie TIK - w tym pomiaru, obsugi i monitoringu wykorzystania energii w kontekcie ich skalowalnoci, elastycznoci i niezalenoci od dostawcw.

Ponadto, aplikacja prezentuje dane liczbowe dotyczce oszczdnoci energii, informacje dotyczce projektu i technologii OZE oraz dotyczce walorw przyrodniczych gminy jakie chroni projekt. W aplikacji dostpna jest galeria zdj z terenu Gminy Skierbieszw.


Explore More