Key Details of Simple App Launcher - Launch apps easily & quickly

  • Neide o skuton launcher, iba o jednoduch driak pre ikonky vaich obbench apiek pre ich rchlejie spustenie.
  • Last updated on May 31, 2024
  • There have been 1 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Simple App Launcher - Lau…
Simple App Launcher - Launch apps easily & quickly 0/4

Developer's Description

Neide o skuton launcher, iba o jednoduch driak pre ikonky vaich obbench apiek pre ich rchlejie spustenie.

Neide o skuton launcher, iba o jednoduch driak pre ikonky vaich obbench apiek pre ich rchlejie spustenie. Viete sem jednoducho prida aj nov ikonky, ie u ich nikdy nebudete musie hada medzi vetkmi tmi zbytonmi apkami. Popisky viete aj upravi.

Je tu monos zatvori tto apku v prpade, ak spustte niektor in.

Neviete pomocou tejto aplikcie odintalova iadne systmov apky, iba odstrni ich ikonky a ignorova ich.

Tto apka je zaloen na Material dizajne a m prednastaven tmav tmu, poskytuje vborn pouvatesk sksenos pre ahk pouvanie. Chbajci prstup k internetu garantuje lepie skromie, bezpenos a stabilitu ako ostatn apky.

Neobsahuje iadne reklamy a nepotrebn oprvnenia. Je opensource, poskytuje monos zmeny farieb.

Pozrite si cel sadu aplikci na:

https://www.simplemobiletools.com

Facebook:

https://www.facebook.com/simplemobiletools

Reddit:

https://www.reddit.com/r/SimpleMobileToolsExplore More


Full Specifications

GENERAL
Release
May 25, 2020
Latest update
May 31, 2024
Version
5.12.1
OPERATING SYSTEMS
Platform
Android
Operating System
Android 13.0
POPULARITY
Total Downloads
0
Downloads Last Week
0

Related Software