X

Portal Geostatystyczny for iOS

Developer's Description

Aplikacja do kartograficznej prezentacji danych GUS.Portal Geostatystyczny (GEO.STAT) to dedykowana na urzdzenia mobilne aplikacja pozwalajca na dostp do informacji statystycznej udostpnianej przez Gwny Urzd Statystyczny. Aplikacja umoliwia:okrelenie biecej lokalizacji uytkownika,dostp do popularnych statystyk we wskazanej lokalizacji,intuicyjny wybr lub wyszukanie tematw z zakresu aktualnych danych z Banku Danych Lokalnych (BDL),intuicyjny wybr parametrw kartogramw,wywoanie legendy mapy tematycznej,przyjazny wybr kompozycji mapowych,wywietlenie danych podkadowych takich jak np. granice administracyjne, prezentacj danych o rozmieszczeniu ludnoci w siatce kilometrowej (grid),prezentacj usug danych przestrzennych w standardzie OGC WMS.Application for cartographic presentation of CSO data.Portal Geostatystyczny (GEO.STAT) is a mobile application that gives access to statistical information provided by the Central Statistical Office of Poland.The application gives possibility to: determine your current location, access popular statistics in a specified location, select or search for topics from the Local Data Bank (BDL) in an intuitive way, create customizable choropleth maps, view the thematic map's legend, customize the map composition, display background data such as administrative boundaries, present population distribution in a kilometer grid, present external Web Map Services (OGC WMS).

Full Specifications

What's new in version 3.1.1

Poprawione wsparcie dla iOS 9Poprawione zgoszone bdyFixed support for iOS 9Bugs fixed

General

Release June 18, 2016
Date Added September 9, 2015
Version 3.1.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Chrome

Free
Google Chrome

Firefox: Private, Safe Browser

Free
Firefox: Private, Safe Browser
Truecaller - Spam Identification & Block logo

Truecaller - Spam Identification & Block

Free
Truecaller - Spam Identification & Block

WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool

Free
WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.