X
Penosov soustava 3D logo

Penosov soustava 3D for Android

By Simopt, s.r.o. Free

Developer's Description

Aplikace Penosov soustava 3D vm prostednictvm nzornch 3D model energetickch zazen pedstav zajmav informace, principy a zkonitosti penosu elektrick energie od velkch systmovch energetickch zdroj a po rozvodny a transformovny, kde se energie pedv odbratelm a distribunm spolenostem. Nahldnete do problematiky dispeerskho zen penosov soustavy a vyuvn podprnch slueb, nebo se dozvte, jakmi ochrannmi prvky je zajiovna bezpenost a spolehlivost cel soustavy.

S prvky penosov soustavy se v krajin setkvte prakticky denn a vtinou si ani neuvdomujete, e napklad prv vodie penosovch veden ve va blzkosti zsobuj elektinou celou oblast nebo msto, ve kterm ijete. V tto aplikaci se dozvte ve podstatn o vedench a napovch rovnch penosov soustavy, k emu slou velk vkonov transformtory v rozvodnch, jak se k nkterm typm stor a adu dalch zajmavch informac.

Seznamovn s penosovou soustavou zan pohledem na 3D model sti krajiny se zvraznnmi objekty, kter maj urit vztah k penosu elektiny. Posouvnm, otenm a pibliovnm scny si lze krajinu s objekty prohlet z libovoln perspektivy pohledem letcho dronu. Vznamn objekty umouj vnoen do novch scn s detailnmi 3D modely zazen, ostatn doplujc objekty obsahuj pouze krtk vysvtlujc popis. V detailnm zobrazen je dostupn dal, textov-obrazov informan rove aplikace, kter krom popisu vznamu, konstrukce a typ vybranho penosovho zazen nabz t mnostv ilustranch fotografi.

Pi prochzen jednotlivch objekt penosov soustavy se dozvte nejen to, z eho se soustava skld, ale i jak se d a bezpen provozuje. Pozornost je samozejm vnovna i zazenm elektrickch rozvoden nejtypitjm pedstavitelm elektroenergetick st hned po dlouhch linich nadzemnch veden. U relevantnch objekt je tak pedstavena innost spolenosti EPS vhradnho provozovatele elektroenergetick penosov soustavy esk republiky.

Specifickmi z hlediska provozovn penosov soustavy jsou transformtory s posuvem fze, uren k zen vkonovch tok mezi jednotlivmi stmi st. Pro jsou tak dleit a kde pracuj, se tak dozvte pi prochzen obsahu aplikace.

zen penosov soustavy rozhodn nen jednoduch innost. Pi vyrovnvn vroby s aktuln spotebou je nutn brt v vahu disponibiln vkony jednotlivch zdroj, jejich rychlosti nbhu, regulan monosti, ale i nepredikovatelnost vroby z obnovitelnch zdroj a mon technologick vpadky a poruchy. Pokud si chcete tuto innost vyzkouet a vt se na chvli do role dispeera penosov soustavy, je pro vs v aplikaci pipravena zajmav hra, kter zen reln soustavy simuluje. Uvidte, e udrovn rovnovhy mezi vrobou a spotebou vyaduje od dispeera pedevm znalosti, soustedn a schopnost rychlho rozhodovn.

Full Specifications

What's new in version 1.0

General

Release September 6, 2020
Date Added September 6, 2020
Version 1.0

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 5.0 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

TED logo

TED

Free
TED
Star Chart logo

Star Chart

Free
Star Chart
Bible for Kids logo

Bible for Kids

Free
Bible for Kids
CES 6.0.0 Answers logo

CES 6.0.0 Answers

Free
CES 6.0.0 Answers
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.