Icon of program: Ngo Th Cu Trng Thin - Tin…

Ngo Th Cu Trng Thin - Tin Hip Truyn for Android

By Kho Truyn L VNFreeUser Rating

Key Details of Ngo Th Cu Trng Thin - Tin Hip Truyn

  • Bn am m truyn tin hip, nhng bn khng mun lc no bn cng cm theo mt vi quyn truyn cng knh dy tng trm trang bn mnh c.
  • Last updated on October 7, 2020
  • There have been 4 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Ngo Th Cu Trng Thin - Tin…

Developer's Description

Bn am m truyn tin hip, nhng bn khng mun lc no bn cng cm theo mt vi quyn truyn cng knh dy tng trm trang bn mnh c.

Bn am m truyn tin hip, nhng bn khng mun lc no bn cng cm theo mt vi quyn truyn cng knh dy tng trm trang bn mnh c. Hiu c ni vt v , chng ti - Kho Truyn L VN cho ra i ng dng c truyn tin hip n gin ch mt c nhp trn chic in thoi thng minh ca cc bn. Bn ch cn vo CHPlay, g Kho Truyn L VN s hng trm cu chuyn ngn tnh nhiu th loi cho cc bn chn la.

Truyn Tin Hip - Ngo Th Cu Trng Thin vi ni dung hp dn, nhiu tnh hung kch tnh, ha hn em li cho qu c gi nhng giy pht tuyt vi khi c truyn.

Truyn Tin Hip - Ngo Th Cu Trng Thin thuc th loi truyn tnh yu Tin - Nhn - Ma ca tc gi Ha Tinh Dn Lc c chng ti xy dng nn nhm phc v am m v yu thch ca qu c gi m truyn tin hip. Tc gi Phong Lng Thin H cng khng phi l xa l vi tc phm D Th T Qun. Sau kt thc b D Th T Qun th tc gi ny vit tip b Ngo Th Cu Trng Thin. Vi phong cch vit hi hc, xy dng tnh tit hp l v kch tnh, truyn khng mt bao nhiu thi gian lin tc dn u bng xp hng truyn Tip hip. S Dng kip trc v ly c b tch Cu Kip kim m b cao th trong thin h vy git. Trc khi cht, hn mi ng ra con ng ca mnh t trc n nay l sai. Di s nui tic, tuyt vng, hn dng chnh mu trong tim ca mnh kch pht ra tuyt chiu cui cng ca Cu Kip kim, khng ng lm sng li kim hn ca Cu Kip kim. Nh nng lc c d ca kim hn Cu Kip kim, hn quay tr li thi im hn mi gia nhp mn phi ca hn - Thin Ngoi lu. Trng sinh li vi kim hn Cu Kip kim trong ngi, hn i trn mt con ng mi khc hn hon ton vi kip trc, n on tnh th kim ny s gii quyt nh th no, hn i trn con ng kim o nh phong nh th no, kim o l v tnh hay hu tnh, mi qu c gi theo di b truyn s r. Din bin tip theo s ra sao, mi qu c gi cng Kho Truyn L VN theo di cu chuyn nh.

Chc cc bn c nhng pht giy c truyn vui v trn Kho Truyn L VN. ng qun Comments cm xc ca bn v ng dng Truyn Tin Hip - Ngo Th Cu Trng Thin v ng h 5 sao chng ti pht trin nhng ng dng mi trong tng lai nh. Mi ng gp kin ca cc bn s gip chng ti pht trin hon thin hn v ng dng.


Explore More