Key Details of Ng Kim VTC - nh Cao PK

  • Ng Kim Vn Tnh - Tuyt Phm Tin Hip 3D - MMORPG Mi Nht 2019...
  • Last updated on October 31, 2019
  • There have been 3 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Ng Kim VTC -  nh Cao PK
Ng Kim VTC - nh Cao PK 0/4

Developer's Description

Ng Kim Vn Tnh - Tuyt Phm Tin Hip 3D - MMORPG Mi Nht 2019...

Ng Kim Vn Tnh - Tuyt Phm Tin Hip 3D - MMORPG Mi Nht 2019!

Ng Kim VTC l ta game nhp vai 3D Tin hip ti hin bc tranh v nhng cu chuyn tnh yu lng mn xen ln khonh khc tranh u PK y gy cn n t NPH VTC. Bn s tm thy c mt th gii nhiu cung bc cm xc v nhng tri nghim y th v t sn phm game mi ny vi nhng nt c sc nh : Kt hn c im ch nh tht, Vng sng tnh yu tri tim, Tm n tuyn trn thuyn hoa sen, Giao dch trc tip, Truy Tung, Bt tu sng, B thi trang, Set trang b.

Tnh nng c sc

- ha 3D sc nt: Hiu ng hnh nh ca ta game tuyt p t quang cnh cho n chuyn ng nhn vt v cng mt m k c khi va di chuyn va ra n. C chc nng T ng Kho Mn Hnh nn khng ngn pin v khng gy nng my.

- Kt Hn Sinh Con: Ln u tin trong ta game mobile c hnh thc im ch vn tay vo giy kt hn nh ngoi i thc. c bit, cp i sau khi kt hn s kch ht c Vng sng tri tim khi ng cnh nhau, tng tnh st thng cc cao vi nhng ngi chi khc, cng vi v s cc hot ng phc li dnh cho tn lang tn nng.

- Tm n Tuyn: Tho sc Tm tin cng cc M nhn, va ngm th va i tu cng tri k trn chic thuyn hoa sen y lng mn va nhn thm v lng EXP cc k ln, c c bt vt, bt thin nga cho cc Tin hu gii tr.

- Giao Dch Trc Tip: Ngi chi c th giao dch trc tip cc mn vt phm, trang b sn c vi nhau m khng phi thng qua ni trung gian l Ch nh cc game khc.

- o Ho Thi Trang B: Thi trang theo b 5 mn gm: trang phc, v kh, ta k, v dc v ng hnh. Tr thnh Soi ca , Soi t vi nhng b trang phc tht p cng cc Din sc km theo va gip ngi chi th hin c chnh mnh va buff lc chin cc mnh.

- Set Trang B: Thu thp 8 mn trang b s kch hot Full set trang b t cc cp : Lc, Lam, Tm, Cam, gip tng thuc tnh v lc chin cho nhn vt.

- Truy Tung: L tnh nng rt c lng nhng k kht mu, ch gn nhp tn nhn vt m cc v i hip mun PK solo l c th phi thng ti ngay v tr k y trong vng 1 nt nhc.

- Sn K Ng: Ngoi nhng gi sn Boss PK nght th, gamer c th gii tr bng vic i bt k ng ngoi map, khng cn giao chin. Va thu thp c Tin Sng ng hnh, va gia tng lc chin cho nhn vt l nhng g m tnh nng mi l ny mang li.

Liu tnh yu chn thnh c gi chn c ngi mnh thng?

Liu ao Kim trong tay c sc gip cc v cao th chinh chin trong th gii giang h y him nguy?

>>> Tt c ang ch bn khm ph ti Ng Kim Vn Tnh - Ni bt u cho nhng mi lng duyn m cht ngn tnh!Explore More


Full Specifications

GENERAL
Release
October 31, 2019
Latest update
October 31, 2019
Version
1.1.7
OPERATING SYSTEMS
Platform
Android
Additional Requirements
Requires Android 6.0 and up
POPULARITY
Total Downloads
0
Downloads Last Week
0

Related Software