Icon of program: Nezabudni - pripomienka k…

Nezabudni - pripomienka k uitiu antikoncepnej pilulky for iOS

By Code Creator, s.r.o.FreeUser Rating

Key Details of Nezabudni - pripomienka k uitiu antikoncepnej pilulky

  • Nezabudni je aplikcia pre uvateky antikoncepcie spolonosti Actavis, ktor chc ma pripomienku a informcie o antikoncepcii spojen vjednej aplikcii.
  • Last updated on June 3, 2020
  • There have been 5 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Nezabudni - pripomienka k…

Developer's Description

Nezabudni je aplikcia pre uvateky antikoncepcie spolonosti Actavis, ktor chc ma pripomienku a informcie o antikoncepcii spojen vjednej aplikcii.

Nezabudni je aplikcia pre uvateky antikoncepcie spolonosti Actavis, ktor chc ma pripomienku a informcie o antikoncepcii spojen vjednej aplikcii. Pouitie aplikcie je vemi jednoduch, sta doplni nzov antikoncepcie, ktor m uvateka a nastavi poiaton dtum uvania a as da, kedy chce by upozornen na aliu dvku. O vetko ostatn sa postar u aplikcia sama.

Kov vlastnosti:

- Jednoduch ovldanie

- Jednoduch nastavenie pripomienky

- Dleit informcie na jednom mieste

Vtame akkovek nmety na alie rozrenie a zlepenie aplikcie. Prosm o ich zaslanie na: office@actavis.sk


Explore More