Key Details of MAMApp CZ - ve o thotenstv

  • Thotenstv tden po tdnu.
  • Last updated on February 2, 2020
  • There have been 1 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for MAMApp CZ - ve o thotenst…
MAMApp CZ - ve o thotenstv 0/4

Developer's Description

Thotenstv tden po tdnu.

esk mobiln aplikace pro thotn od eskch odbornk v oblasti gynekologie a porodnictv.

Aplikace MAMApp je uitenm prvodcem thotenstvm, dky ktermu zskte nejen zajmav a objektivn informace, ale tak ucelen pehled o vech thotenskch vyetench, kter doporuuj et gynekologov.

V MAMApp najdete:

- Kompletn harmonogram thotensk pe dle eskch standard (thotensk kalend),

- vysvtlivky k jednotlivm vyetenm,

- vce ne 100 lnk psanch odbornky s vizualizacemi plodu podle st,

- zdravotn denk s monost zznamu vsledku vyeten,

- MAMA denek, kam si mete zapisovat sv pocity a vzkazy potomkovi, s monost exportu do emailu,

- zznamnk pohyb plodu,

- zznamnk s Va anamnzou.

Thotensk aplikace MAMApp m samozejm i funkce typu thotensk kalkulaka. Thotensk kalkulaka hned v prvnm kroku spot st vaeho thotenstv ve formtu tdny + dny.

Aplikaci MAMApp mete bezplatn pouvat po dobu ty tdn. Pot se mete rozhodnout, zda-li si aplikaci zakoupte a budete neomezen vyuvat vechny funkce po celou dobu Vaeho thotenstv, a to bez obtovn reklamnmi sdlenmi.

Za cenu 199 K, co je cena dvou kv v "lep kavrn", zskte kvalitn aplikaci, jejm clem nen Vm nco prodat, ale poskytnout Vm objektivn a uiten informace. Tak nm pomete pracovat na dalm zlepovn aplikace a v neposledn ad podpote lbu vn nemocnch en prostednictvm Nadanho fondu APOLENA.

Tme se na spolen strven tdny!Explore More