Icon of program: Likavka

Likavka for Android

By adsupraFreeUser Rating

Key Details of Likavka

  • Dleit informcie okamite kdekovek a priamo od zdroja vpadok prdu, vody, plynu, hlsenia miestneho rozhlasu, organizovanch podujat, vluk v doprave...
  • Last updated on July 18, 2020
  • There have been 3 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Likavka
Likavka 0/2

Developer's Description

Dleit informcie okamite kdekovek a priamo od zdroja vpadok prdu, vody, plynu, hlsenia miestneho rozhlasu, organizovanch podujat, vluk v doprave...

- Dleit informcie okamite kdekovek a priamo od zdroja vpadok prdu, vody, plynu, hlsenia miestneho rozhlasu, organizovanch podujat, vluk v doprave atd.Informcie kdekovek aj mimo bydliska okamite k dispozcii (napr. poas dovolenky)

- Rchla nhrada miestneho rozhlasu, vestnka, podpora verejnej tabule, portovch sprv

- Notifikcia sprv (Push) okamit notifikcia na vetky android zariadenia formou notifikcie; nie je potrebn kontrolova pravidelne sprvy alebo ma spusten aplikciu.

- Jednoduchos ovldania, prehadnos - aplikcia stavan aj pre deti a seniorov

- iadna registrcia i prihlasovanie, sta naintalova

- Sprvy sa nezamieaj medzi in notifikcie a sprvy z inch aplikcii

- Minimlna vekos aplikcie (3MB)

- Podpora starch zariaden od Android 2.3.3 (API10)


Explore More