Leer rijmen met Miniclub logo

Leer rijmen met Miniclub for iOS

By Divine ApS $1.99

Developer's Description

In'LeerrijmenmetMiniclub'ontmoetuwkindderijmendepirateninhetgezonkenschip.OokLobodekreeftenMarinadelerareszijnerbij.Zijzullenuwkindspelenderwijslerenrijmen.OVERHETSPELHetspelheeftdriemoeilijkheidniveaus.Bijhetbehalenvanelkniveaukrijgtuwkindeenmooiemedaille.Derijmwoordenwordengesprokenenopeenkaartjeafgebeeld.Marinaleesthetwoordvoorenuwkindmoethetbijpassenderijmwoordzoeken.Ishetjuisteandererijmwoordgevondendankrijguwkindeenbeloning.Zoleertuwkindrijmen.FEATURESNederlandsgesprokenAllekarakterssprekenNederlandsinhetspelOntwikkeldinsamenwerkingmetouders,pedagogischspecialistenenkinderen65rijmwoordendiemeerdan100combinatiesvormenDriemoeilijkheidniveausmetmedaillesalsbeloningbijbehalenDebesturingiskindvriendelijkeniseenvoudigingebruikPrachtigeensfeervolleomgeving - metleukemuziekengeluidenVEILIG VOOR UW KINDKinderslot-uwkindkangeenaankopendoenindeappGeenreclame-ErzijngeenreclamesvananderepartijenindeappTegebruikenzonderinternetverbinding- KanindeautoofbuitengebruiktwordenzonderwifiWAT IS MINICLUB?MiniclubiseengrootenkwalitatiefhoogwaardigegamevollediginhetNederlands gesproken.Hetcombineertverantwoordlerenmetleukeeducatievespellen.Miniclubkanonlinegespeeldwordenopwww.miniclub.comenisnuookbeschikbaarineenserieappsvooropdeiPadeniPhone.OpMiniclub.nlkanuwkindhetalfabet,woorden,rijmen,rekenen,kloklezen,Engelsetaal,vormen,matenengewichtenleren.DevolgendeMiniclubspellenzijnbeschikbaar:MiniclubOnlineBezoekMiniklub.nlMiniclubAppOefeningenmetrijmen,rekenen,Engels,kloklezen,enkleuren.LeerEngelsmetMiniclubvooriPadeniPhoneLeerrijmenmetMiniclubvooriPadeniPhoneLeerkloklezenmetMiniclubvooriPadeniPhoneLeer kleurenmet Miniclub voor iPad en iPhoneBezoekMiniclub.nlofzoeknaarMiniclubindeAppStore!SUPPORT&FEEDBACKIndienuvragen,opmerkingenofklachtenheeftkuntuzichaltijdrichtentotadmin@miniclub.nlVeelplezier!Miniclub

Full Specifications

What's new in version 1.6.1

General

Release June 12, 2016
Date Added January 30, 2014
Version 1.6.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Peak - Brain Training logo

Peak - Brain Training

Free
Peak - Brain Training
Elevate - Brain Training and Games logo

Elevate - Brain Training and Games

Free
Elevate - Brain Training and Games
Turnitin Feedback Studio logo

Turnitin Feedback Studio

Free
Turnitin Feedback Studio

NaturalReader Text to Speech

Free
NaturalReader Text to Speech
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.