Icon of program: LearnCymraeg Canolradd Le…

LearnCymraeg Canolradd Level 3 for iOS

By Moilin CyfFreeUser Rating

Key Details of LearnCymraeg Canolradd Level 3

  • This is a Welsh language learning app for those at intermediate level. A description of the features is available below.
  • Last updated on April 19, 2020
  • There have been 8 updates

Enlarged image for LearnCymraeg Canolradd Le…

Developer's Description

This is a Welsh language learning app for those at intermediate level. A description of the features is available below.

This is a Welsh language learning app for those at intermediate level. A description of the features is available below.

Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr lefel canolradd. Mae disgrifiad o'r nodweddion ar gael isod.

The app will enable you to:

Learn grammar and vocabulary with each unit to build your language skills.

Have fun learning with a variety of activities.

Develop your new skills by answering questions.

Complete sentences to familiarise yourself with different forms.

Play some games such as Hangman and Wordsearch.

Try to beat your score, then share the score on Facebook, Twitter or email.

Remember to look out for higher levels in the future.

Yn yr ap mae cyfle i:

Ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith.

Gael hwyl gydag amryw o weithgareddau.

Ddatblygu eich sgiliau iaith drwy ateb cwestiynau.

Gwblhau brawddegau ac ymgyfarwyddo gyda ffurfiau gwahanol.

Chwarae gemau fel Hangman neu Chwilair.

Ceisiwch guro eich sgr, yna ei rannu ar Facebook, Twitter neu e-bost.

Cofiwch gadw llygad am lefelau uwch yn y dyfodol.


Explore More