Icon of program: Lch Vn Nin 2021 - Lich Vi…

Lch Vn Nin 2021 - Lich Viet for iOS

By Tao Tuan LinhFreeUser Rating

Key Details of Lch Vn Nin 2021 - Lich Viet

  • Lch Vit Nam 2020 - Lch m.
  • Last updated on August 26, 2020
  • There have been 2 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Lch Vn Nin 2021 - Lich Vi…

Developer's Description

Lch Vit Nam 2020 - Lch m.

ng dng Lch Vn Nin 2020 gip bn d dng tra cu lch m, lch dng, thng tin v ngy v nhiu tnh nng khc.

Nhng Tnh Nng Ni Bt:

Lch Ngy

- Xem lch m, lch Dng

- Xem gi Hong o

- Xem can, chi ca ngy, thng, nm

- Xem thi tit trong ngy v cc ngy k tip

- Xem thng tin v ngy Tam nng, Nguyt k, T tuyt,...

- Lch vit 2020

- Hin th danh ngn theo ch v thay i theo ngy

- Giao din p vi nhiu hnh nn vui nhn

- Xem tui xung, tit kh, hng xut hnh

Lch Thng

- Xem ngy m, dng theo Lch Thng

- Xem gi hong o

- Xem ngy hong o, hc o trong thng

i Ngy

- i mt ngy bt k t lch Dng sang lch m v ngc li

- Tnh khong cch gia hai ngy

- Cng, Tr ngy m - Dng

Nhng tnh nng th v khc:

- Lch vn nin 2020

- Xem T Vi 2020, xng t nm inh Du

- B hnh nn tui th dn gian c sc

- Gi thip chc Tt, Valentine, 8/3 v cc dp quan trng trong nm

- Xem t vi 12 cung hong o (Horoscope) hng ngy

- m xui - m ngc cc s kin quan trng ca bn

- La bn phong thu

- Nhiu ni dung vn ha, gii tr c sc.

Ti ngay Lch vn nin 2020 v tri nghim ng dng lch chun nht, tt nht.


Explore More