Icon of program: Kin Guru -  Hc Vui Hc Cht

Kin Guru - Hc Vui Hc Cht for Android

By KienGuru.vnFreeUser Rating

Key Details of Kin Guru - Hc Vui Hc Cht

  • Kin Guru - ng dng e-learning tin phong ti Vit Nam mang n gii php ton din bn chinh phc tt c cc mn hc chnh kho t lp 1 n 12 cng nh cc k thi quan...
  • Last updated on 2/22/2024
  • There have been 3 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Kin Guru -  Hc Vui Hc Cht

Developer's Description

Kin Guru - ng dng e-learning tin phong ti Vit Nam mang n gii php ton din bn chinh phc tt c cc mn hc chnh kho t lp 1 n 12 cng nh cc k thi quan...

Kin Guru - ng dng e-learning tin phong ti Vit Nam mang n gii php ton din bn chinh phc tt c cc mn hc chnh kho t lp 1 n 12 cng nh cc k thi quan trng bc ph thng.

Kin Guru cn l mt cng ng hc tp trc tuyn phong ph, ni gii p thc mc nhanh chng v cung cp th thch hc vui - hc cht mi ngy, h tr ti a gip hc sinh t hc mi lc, mi ni v gip cha m theo di qu trnh tin b ca con.

V SAO NN CHN KIN GURU?

- 4000+ VIDEO BI GING CHT LNG CAO: ton b ni dung bi ging c bin son v bm st theo chng trnh ca B Gio dc & o to, v c trnh by trong hnh thc video vi hiu ng ho sinh ng vi tnh tng tc cao.

- GIO VIN KINH NGHIM, TM HUYT: i ng gio vin Kin Guru n t cc trng hc, t chc gio dc v vin nghin cu hng u c tuyn chn k lng ng hnh cng hc sinh

- CNG C N LUYN C LC: kho hc liu s vi ngn hng 12000+ cu hi trc nghim v bi tp thc hnh hc sinh nm vng kin thc, khng lo qun bi


Explore More