Icon of program: Karavan Chanjman

Karavan Chanjman for Android

By Ydnar TechnologyFreeUser Rating

Key Details of Karavan Chanjman

  • Le w mete dlo, soley, late ak moun ansanm pou kreye riches, chanje kondisyon lavi moun, sa ba w KARAVAN CHANJMAN.
  • Last updated on 8/18/2018
  • There have been 6 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Karavan Chanjman

Developer's Description

Le w mete dlo, soley, late ak moun ansanm pou kreye riches, chanje kondisyon lavi moun, sa ba w KARAVAN CHANJMAN.

Le w mete dlo, soley, late ak moun ansanm pou kreye riches, chanje kondisyon lavi moun, sa ba w KARAVAN CHANJMAN. Le tout eleman sa yo rasanble, yo pa pote espwa selman ! Yo reyalize rev popilasyon an pou yon demen miyo. Resous yo, konesans ak konpetans. Gouvenman, sekte relijye, kolektivite teritoryal, kominote entenasyonal, sekte prive, gwoupman ak oganizasyon yo nan sosyete sivil la. Mwen menm, ou menm, chak grenn Ayisyen ak Ayisyen, nou tout fome Karavan Chanjman nan jefo n ap fe pou ansanm nou remete peyi a sou wout devlopman !


Explore More