Icon of program: John Elia ki Shayari

John Elia ki Shayari for Android

By urdushayariFreeUser Rating

Key Details of John Elia ki Shayari

  • John Elia, shayari ki dunia mai ek wo naam jis se her koi khoob wakif hai.
  • Last updated on May 29, 2020
  • There have been 1 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for John Elia ki Shayari

Developer's Description

John Elia, shayari ki dunia mai ek wo naam jis se her koi khoob wakif hai.

John Elia, shayari ki dunia mai ek wo naam jis se her koi khoob wakif hai. Ye woh naam hai jo kisi taruf ka muhtaj nahi. John Elia ke ashaar hi unki shanakht hen.

Shayari ki dunia mai ese bahut hi gine chune naam milte hen jinme karwe sach aur talkh mazaji shamil hon. John Elia ki shayari bilkul thoss, sakht lehja aur sach ka ayina thi. Mohabbat ki dunia ho, ilm ki dunia ho yaan chahe siyasat ka maidan, apke ashaar bahut hi kharre aur sach howa kerte they.


Explore More