X

Izboljajmo Maribor for iOS

Developer's Description

Izboljajmo Maribor je spletna storitev, ki omogoa zainteresirani javnosti enostavno posredovanje obvestil, predlogov, pohval, pobud in vpraanj, ki se nanaajo na ivljenje v Mestni obini Maribor.S spletno storitvijo Izboljajmo Maribor nas lahko obveate, nam predlagate ali nas vpraate o: -prometu; -okolju; -vzgoji in izobraevanju; -gospodarstvu; -zemljiih in stavbah; -vodi, kanalizaciji, odpadkih, plinu ali toploti; -socialnem varstvu in zdravstvu, mladini, starejih in invalidih;-kulturi, portu in turizmu;-komunalni inpekciji, redarstvu;-pokopaliih.Vaa vpraanja, pohvale in pobude bodo po objavi posredovana ustreznim skrbnikom javne infrastrukture. Odgovori bodo objavljeni v spletni storitvi.Veselimo se vaega sodelovanja!Mestna obina Maribor

Full Specifications

What's new in version 2.1.1

-minor changes

General

Release June 18, 2016
Date Added September 18, 2015
Version 2.1.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Chrome

Free
Google Chrome

Firefox: Private, Safe Browser

Free
Firefox: Private, Safe Browser
Truecaller - Spam Identification & Block logo

Truecaller - Spam Identification & Block

Free
Truecaller - Spam Identification & Block

WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool

Free
WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.